1. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri – Sebepleri


1. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri – Sebepleri: Fransız İhtilali ile birlikte her ulusun kendi geleceğini belirleme hakkı olduğu yönündeki düşünceleri ortaya koyan milliyetçilik akımının ortaya çıkması Avrupa’da politik dengelerin ve istikrarın bozulmasına, iç buhranların ve kaosların artmasına yol neden olmuştur.

Sömürgecilik, Ham Madde ve Pazar Gereksinimi: Sanayi İnkılâbı neticesinde ham maddeye ve üretime dayalı malların satılabileceği pazarlara olan gereksinim git gide artırmıştır. Bu durum zaman içersinde sanayi hamlesini tamamlamış kısacası gelişmiş büyük devletler arasındaki sömürge edinme yarışının hız kazanmasına yol açmıştır.(Bilhassa Almanya ve İngiltere arasında alevlenen ekonomik yarış I. Dünya Savaşı’nın çıkmasını en çok tetikleyen olaylar arasında yer almaktadır.)

Devletler Arasındaki Silahlanma Yarışı: Almanya’nın o dönemde ekonomisinden ayırdığı pay ile sanayisini büyük bir ölçüde silahlanmaya ve özellikle tahrip gücü yüksek ağır silahlar ile denizaltılar imal etmek için ayırması etrafındaki diğer devletleri endişelendirerek onların da büyük bir hızla silahlanmalarına neden olmuştur.

Devletlerin Bloklara Ayrılması: 1. Dünya Savaşından önce yaşanan

politik çekişmeler Avrupa’daki devletlerin İttifak ve İtilaf Devletleri olarak adlandırdığımız temelini ulusal çıkarların oluşturduğu iki farklı bloğa ayrılmalarına neden olmuştu. Böylece 1882 tarihinde Almanya, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ve İtalya arasında Üçlü İttifak (Bağlaşma Devletleri) ni oluşturmuşlardır. Fakat çıkarları gereği savaş başladıktan sonra İtalya bu bloktan ayrılmıştır. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan bu bloğa katılmışlar buna karşılık olarak da 1907 senesinde İngiltere, Fransa ve Rusya kendi aralarında Üçlü İtilaf (Anlaşma Devletleri) ni kurmuşlardır. Bu Üçlü İtilaf Gurubuna daha sonradan Sırbistan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Japonya, Brezilya ve ABD gibi birçok devlet de katılım sağlamıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- 1.Dünya Savaşı'nın Başlaması ve Gelişimi - Gelişmesi
- 1.Dünya Savaşı'nda İtalya Niçin - Neden taraf Değiştirdi
- 1.Dünya Savaşı’nın Nedenleri – Maddeler Halinde - Sebepleri
- 1.Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri – Sebepleri


- Okuma Sayısı: Bu yazı 19561 defa okunmuştur.