Almanya’nın Osmanlı Devleti Yanında 1. Dünya Savaşı’na Katılma Sebepleri


Almanya’nın Osmanlı Devleti Yanında 1. Dünya Savaşı’na Katılma Sebepleri: Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle birlikte yeni cephelerle açılacak böylece Almanya’nın yükü hafiflerken İtilaf devletlerinden olan İngiltere için şartlar zorlaşacaktı

- Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle beraber Osmanlı Devleti’ndeki padişahının Halifelik sıfatından yararlanılarak Osmanlın egemenliğinde bulunan İslam dünyası padişahın cihat çağrısı ile aktif olarak savaşın içine çekilmiş olacak böylece Almanya’nı rakibi İngiltere zor durumda kalacaktı.

- Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle İngiltere’nin Uzak Doğudaki sömürgelerine giden yollar ile bağlantısı kesilecek (Almanya Osmanlı Devleti’nin Jeopolitik konumundan da yararlanarak Boğazları ve ingiltere’nin Uzak Doğu’ya değin uzanan sömürge yollarını yani Süveyş Kanalını elde tutacaktı) yine İngiltere’nin müttefiki olan Rusya’ya yardım gitmediğinden Rusya zor durumda bırakılacaktı.

- Ayrıca Almanya Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesiyle birlikte Berlin -Bağdat demiryolu hattını kurarak Musul ve Kerkük petrollerinden istediği kadar istifade edebilecekti.

- Osmanlı’nın asker gücüyle Almanya’nın teknolojisinin birleşmesi başarıyı beraberinde getirecekti.

Kayn

ak:
www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı’na Girme - Girmesinin Nedenleri
- Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’na Almanya’nın Yanında Girmesi
- Almanya’nın Osmanlı Devleti Yanında 1. Dünya Savaşı’na Katılması
- Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaş’ına Katılması

- Okuma Sayısı: Bu yazı 17920 defa okunmuştur.