Kubilay – Menemen Olayı Nasıl Olmuştur - Gelişmiştir


Kubilay – Menemen Olayı Nasıl Olmuştur - Gelişmiştir: Cumhuriyet Halk Partisine alternatif olsun demokrasinin gereği çok partili rejime geçilsin diye Atatürk’ün isteği ile arkadaşı Fethi Okyar tarafından kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası çok kısa bir sürede gericilerin ve cumhuriyet rejimine karşı bir tutum içinde olan şeriat ve hilafet isteyenlerin yuvası haline gelmişti. İşte bu ortam içerisinde Cumhuriyetçi Halk Partisine karşı, muhalif basın dâhil, her anda şiddetli saldırlar yapılmakta idi. Bu eleştiriler sürerken, fırsatlardan yararlanmak isteyen tutucular ile sosyal alanda yapılan çeşitli inkılâpların karşısında olanlarda, bir takım kıpırdamalar başlamıştı. Tam bu sırada Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması rejime karşı yürütülen saldırılan artmasına neden oldu.

Kubilay Olayı Nasıl Meydana Gelmiştir – Nasıl Olmuştur

Tepki gösterenlerden biri olan ve kendisine''Mehdi''diyen Giritli Derviş Mehmet, 23 Aralık 1930 cuma günü, elinde Nakşibendî Tarikatına ait bayrak olduğu halde, sabah namazından sonra Menemen Müftü Camii'nin önünde, namazdan çıkan halkı isyana teşvik etmiştir. Kendisini dinleyen bu küçük gruba, merak saikasıyla civarda bulunanlar da katılmışlardır. Derviş Mehmet, yaptığı konu

şmada; Halife Abdülmecit'in sınıra geldiğini, Sancak-ı Şerif'in çıktığını belirterek,''sancağın altında toplanalım ve şeriat isteyelim'' sloganını atmaya başlamıştır.

Bu olayı gören öğretmen kökenli yedek subay Mustafa Fehmi Kubilay, yanına bir miktar asker alıp, asilerin önüne çıkmış ve asilere dağılmalarını bildirmiştir. Bu ihtara çok kızan Derviş Mehmet elindeki mavzerle evvela bekçi Hasan ile bekçi Şevki’yi, sonra da Kubilay'ı öldürmüştür. Asiler, tekbir getirerek şehri dolaşırken şehit Kubilay'ın kestikleri başını da tarikat bayrağının alemine takmışlardır. Bunun üzerine olay yerine gelen jandarma ve askeri kuvvetler, asilerle karşı sokak çarpışmasına girip isyanı bastırmışlardır. Yakalananların arasında Derviş Mehmet ve arkadaşları da vardır. Daha sonra İzmir, Manisa ve Balıkesir'de sıkıyönetim ilan edilmiş ve suçlular sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanarak gerekli cezalara çarptırılmışlardır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Kubilay – Menemen Olayı Nasıl Olmuştur - Gelişmiştir
- Kubilay - Menemen Olayının Sebepleri - Nedenleri
- Kubilay - Menemen Olayının Sonuçları
- Kubilay Olayı – Menemen Olayı – Kısaca - 23 Aralık 1930
- Menemen - Kubilay Olayı Hakkında Bilgi – ile İlgili Bilgi

- Okuma Sayısı: Bu yazı 21455 defa okunmuştur.