TBMM Nasıl Açıldı - TBMM Nasıl Kuruldu


TBMM Nasıl Açıldı - TBMM Nasıl Kuruldu: İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal edip, Mebuslar Meclisini dağıtmaları, Mustafa Kemal’e, milli egemenliğe dayalı bir devlet kurma düşüncesini uygulamaya koyma fırsatı tanımıştır. Mustafa Kemal, Temsil Heyeti adına 19 Mart 1920’de bir genelge yayınlayarak Ankara’da yeni bir meclisin toplanacağı bildirdi. Bunun için derhal seçimlerin yapılmasını, her ilden seçilecek beş üyenin 15 gün içinde Ankara’ya gelmelerini istedi. Ayrıca İstanbul’dan kaçmayı başaran Mebuslar Meclisi üyelerini de Ankara’ya gelmesi istendi. Bu durum Ankara’da açılacak yeni meclisin millet iradesine saygılı olduğunu ve “Vatanın geleceğini ulusal irade belirleyecektir.” İlkesinin uygulamaya konduğunu gösterir. Nitekim genelgeye uygun bir şekilde Anadolu’nun çeşitli milletvekilleri ile İstanbul’dan kaçabilen milletvekilleri Ankara’da toplandılar. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı. TBMM’nin açılmasından sonra başkan seçilen Mustafa Kemal’in meclise sunduğu bi önerge kabul edildi. Bu önergede şu kararlar yer almıştır;

- Hükümet kurmak zorunludur.
- Geçici bir meclis başkanı veya padişah vekili atmak doğru değildir.
- Meclis başkanı aynı zamanda hüküme

tin de başkanıdır.
- Mecliste ortaya çıkan millet iradesi yurdun kaderine el koymuştur.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır.
- Padişah ve halifenin durumu, ülke işgalden kurtulduktan sonra, meclisin vereceği kararla belirlenecektir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulması
- TBMM Nasıl Açıldı - TBMM Nasıl Kuruldu
- TBMM Neden Kurulmuştur – Kuruldu - Kısaca
- TBMM’nin Kuruluşu ile İlgili Yazı – Hakkında Bilgi
- TBMM'nin (Kurucu Meclis) Açılışı ve Çalışmaları


- Okuma Sayısı: Bu yazı 25183 defa okunmuştur.