2. Dünya Savaşı Sonrası Yeni Dünya Düzeni


2. Dünya Savaşı Sonrası Yeni Dünya Düzeni: 2. Dünya Savaşı Sonrası Dünyadaki Gelişmeler II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde Birleşmiş Milletler gibi bütün ülkeleri kapsayan bir örgüt kuruldu. Bu örgütün temel görevleri arasında uluslararası düzeni ve barışı korumak yer alıyordu. Ancak ülkeler arasındaki çekişmeler sona ermedi. ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin öncülüğünde ülkeler genel olarak iki gruba ayrıldı. Bu ülkeler güvenlik alanında da yeni iş birlikleri gerçekleştirdiler. ABD’nin öncülüğünde NATO, Sovyetlerin liderliğinde de Varşova Paktı oluşturuldu.

NATO’nun Kurulması ve Türkiye’nin NATO’ya Üyeliği

24 Ağustos 1949’da imzalanan Washington Antlaşması ile temelleri atıldı. Anlaşmayı imzalayan ülkeler:

• ABD
• Norveç
• Hollanda
• Lüksemburg
• Fransa
• İzlanda
• Kanada
• Danimarka
• Belçika
• İngiltere
• Portekiz
• İtalya

Yunanistan ile aynı tarihte üye olan Türkiye NATO’ya 1952’de katıldı. NATO’nun üye sayısı, Almanya (1955), İspanya (1982), Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın (1999) katılımıyla 19 oldu.

Varşova Paktı’nın Kurulması

14 Mayıs 1955’de Varşova

’da sekiz ülkenin imzaladığı “Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması” ile kurulan askerî ve siyasal bir birliktir. Antlaşmayı imzalayan ülkeler:

• Arnavutluk
• Romanya
• SSCB
• Demokratik Almanya
• Bulgaristan
• Polonya
• Çekoslavakya
• Macaristan

Varşova Paktı ile ilgili antlaşma daha önce SSCB ile Polonya, Bulgaristan gibi ülkeler arasında yapılan ikili anlaşmaları da içine alan bir niteliğe sahiptir. Yani görünüşte Varşova Paktı, NATO’dan altı yıl sonra kurulmuştur. Ana paktın temelleri 1943- 1948 yılları arasında yapılan anlaşmalara dayanmaktadır. Paktın kuruluşunda NATO’nun SSCB gibi dönemin sosyalist ülkelerine karşı bir oluşum olmasının etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle Varşova Paktı’nda yer alan ülkeler sosyalist cumhuriyetlerdir

Kaynak: 8. Sınıflar İçin Tüm Dersler Yardımcı Ders Kitabı, sayfa: 832.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8755 defa okunmuştur.