Kurtuluş Savaşı ile İlgili Kısa Bilgiler – Kısa Yazı – Özet


Kurtuluş Savaşı ile İlgili Kısa Bilgiler – Kısa Yazı – Özet: TBMM Hükümeti, Mustafa Kemal’in başkanlığında iç ve dış düşmanlarla savaşa başladı. Bu savaş, Kurtuluş Savaş’ıydı. Hükümet, kararlı tutumuyla ilk başarısını Doğu Cephesi’nde gösterdi. Ruslarla 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması yapıldı. Türk ordusu, Batı Cephesi’nde, İnönü’de Yunanlılar karşısında zafer kazandı (10 Ocak 1921). Ancak Yunanlılar, güçlerini artırıp, yeniden saldırıya geçtiler. Amaçları, Eskişehir ve Kütahya’yı alıp Ankara’ya yürümekti. Yunanlılar, İnönü’de Türk ordusuyla tekrar karşı karşıya geldiler. İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusunun üstün direnme gücü karşısında Yunanlılar yenildi (21 Mart -1 Nisan 1921). Yunanlılar üst üste yenilince daha büyük hazırlığa giriştiler.10 Temmuz 1921’de tekrar saldırdılar. Afyon, Kütahya ve Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Türk daha fazla kayıp vermemek ve durumunu güçlendirmek için Sakarya ırmağının doğusuna çekildi. Bu durum TBMM’de büyük heyecan uyandırdı. Çünkü düşman Ankara’ya doğru ilerliyordu.

Bunun üzerine, Mustafa Kemal, Başkomutanlığa getirildi. İlk önce ordunun gereksinimlerinin karşılanması için Türk milletinden yardım istedi. Bunun üzerine herkes elindek

i bütün olanaklarla Türk ordusuna destek oldu. Yunanlılar, Türk ordusunun güçlenmesine fırsat vermemek için ilerlemelerini hızlandırdılar. Sakarya ırmağının batısına kadar geldiler. Burada Türk ordusuyla karşılaştılar (23 Ağustos 1921). İki ordu arasındaki savaş 22 gün 22 gece sürdü. Türk ordusu parlak bir zafer daha kazandı (13 Eylül 1921).

Yunanlılar, geri çekilmek zorunda kaldılar. Bütün yurtta şenliklerle kutlanan bu zafer den sonra Mustafa Kemal’e Türkiye Büyük Millet Meclisi, mareşallik rütbesi ile gazilik unvanı verildi (19 Eylül 1921). Bu zafer, Türk ulusunun öz güvenini büsbütün artırdı. Ancak, düşmanın, yurttan tümüyle atılması gerekiyordu. Bu amaçla Mustafa Kemal, büyük bir savaş hazırlığına daha girişti. Ordumuzu güçlendirdi. Fevzi Paşa ve İsmet Paşa gibi komutanların ileri gelenleriyle birlikte birlikte, son bir saldırı planı hazırladı. Büyük saldırı,26 Ağustos 1922 sabahında başladı.30 Ağustos günü Dumlupınar’da yapılan Başkumandandan Meydan Muharebesi’yle düşman, yenilgiye uğratıldı. Mustafa Kemal, ünlü emrini verdi: “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz ‘dir, ileri!” Bunun üzerine Türk ordusu, düşmanı İzmir’e kadar kovaladı. 9 Eylül günü, kalan düşman askerleri, rıhtımdaki gemilere binerek kaçtılar. Böylece yurdumuz, düşmandan temizlenmiş oldu ve bağımsızlığına kavuştu.

Kaynak: Belirli Günler ve Haftalar Kitabı, Rasim Bakırcıoğlu, Bilim ve Kültür Yayınları Limited Şirketi, Ankara, 2000.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 362227 defa okunmuştur.