Türkiye’nin Jeopolitik Konumu - Stratejik Önemi ve Bunun Sonuçları


Türkiye’nin Jeopolitik Konumu - Stratejik Önemi ve Bunun Sonuçları: Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde toprakları bulunan bir ülkedir. Türkiye'nin Asya kıtası üzerinde bulunan bölümüne de Trakya yarım adası denmektedir. İki yarımadayı İstanbul ve Çanakkale boğazları birbirinden ayırmaktadır. Ayrıca bu iki boğaz Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü görevi yapmaktadır. İstanbul ve Çanakkale boğazları önemli bir suyolu olma özelliğine de sahiptir. Karadeniz'den diğer denizlere açılabilmek için bu iki boğazdan geçme zorunluluğu vardır. Aynı şekilde Akdeniz'den Karadeniz'e geçmek için de bu iki boğazı Kullanmak gerekmektedir.

İstanbul ve Çanakkale boğazların bu özellikleri bölgenin ve Türkiye'nin stratejik önemini artırmaktır. Bölgeye ayrı bir değer verilmesine neden olmaktır. Türkiye bulunduğu bu stratejik bölgeden dolayı hassas bir denge unsuru olmaktır. Ayrıca Türkiye zengin petrol yakıtlarına sahip Ortadoğu ve diğer Asya ülkeleri ile komşu bulunmaktır. Türkiye zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir. Türkiye'de geniş tarım alanları vardır. Besin Maddeleri yetiştirmede kendi kendisine yeten bir ülkedir. Türkiye geçmişte birçok uygarlığa sahne olmuştur. Bu bakımdan Türkiye tarihi eserler yönünden en zeng

in ülkeler arasında sayılmaktadır. Türkiye büyük bir nüfus potansiyeline sahiptir. Her Alanda Teknik elaman ve bilim adamı yetiştirmiştir. Ülke sosyal, ekonomik ve diğer bakımlarından güçlü bir duruma gelmek için çaba harcamaktır.

Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek için hızla ilerlemektedir. Ayrıca Türkiye’nin menfaatleri diğer ülkelerin menfaatleri ile çatışmaktadır. İşte bu menfaatler çatışmasından dolayı Türkiye sürekli bir tehdit karşısında bulunmaktadır. Bur durumda ülke bütünlüğünü korumak vazgeçilmez bir amaç olmalıdır. Dıştan gelecek tehditlere karşı da Atatürk'ün politikasını sürdürmek ve kuvvetli olmak zorunluluğu vardır. Türkiye yukarıda izah edilen nedenler dolayı pek çok devletin ilgi odağı halindedir.

Kaynak: İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Türkçe Dersi 7. Sınıf Öğretmen Kılavuzu, Yazan: İlbeyi LAÇİN

- Okuma Sayısı: Bu yazı 53304 defa okunmuştur.