Hukuk Alanında (Hukuksal Alanda) Yapılan İnkılaplar - Yenilikler


Hukuk Alanında (Hukuksal Alanda) Yapılan İnkılaplar - Yenilikler: Hukuk; kelime anlamı olarak haklar anlamına gelmektedir. Kavram olarak ise kişilerin birbirleriyle ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kurallara hukuk kuralları denir. Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşundan 1926’ya kadarki süreçte çoklu hukuk sistemi geçerli olmuştu. Bu dönemde İslam hukuk sistemiyle hüküm veren mahkemelerin yanında azınlık mahkemeleri ve kapitülasyonlardan doğan Avrupa Devletlerinin elçiliklerine bağlı olarak söz konusu devletlerin hukuk sistemlerine göre hüküm veren mahkemeler bulunmaktaydı. Çok hukuklu sistem ülkede hukuk alanında karmaşaya neden olmaktaydı ve Cumhuriyet rejiminin millî hâkimiyet ve eşitlik esaslarıyla tezat oluşturmaktaydı. Bu nedenle Atatürk döneminde Türk milletinin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hukuk alanında inkılâplar gerçekleştirildi. Bu nedenle başta Medeni Hukuk, Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku, olmak üzere tüm hukuk kuralları farklı Avrupa Devletlerinin hukuk kuralları esas alınarak Türk Hukuk Sistemi oluşturuldu.

Hukuki (hukuksal) alanda yapılan inkılaplar özetle maddeler halinde şunlardır:

1924 - Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
1924 - Şeriye Mahkemeleri kardırıldı.


1924 - Anayasası yürürlüğe girdi (1876 Anayasasına son verildi)
1925 - Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
1926 - Medeni Kanun kabul edildi (İsviçre’den uyarlandı).
1926 - Ceza Kanunu kabul edildi (İtalya’dan uyarlandı).
1926 - Borçlar Kanunu kabul edildi (Almanya’dan uyarlandı).
1928 - Devletin dini İslam’dır, hükmü anayasadan çıkartıldı.
1929 - İdare Hukuku kabul edildi (Fransa’dan uyarlandı).
1930 - 1934 Kadınlara siyasal haklar tanındı.
1937 - Atatürk ilkeleri anayasaya konuldu

Not : 1935 yılında yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmiştir.

Kaynak: Ortaöğretim Kurumları İçin Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı, Ankara, 2011.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 189871 defa okunmuştur.