Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki Başarısı - Başarıları


Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki Başarısı - Başarıları: 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’nı zorlayarak geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız zırhlıları Çanakkale Deniz Harbi sonunda Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar ve tüm imkânsızlıklara rağmen Türk topçusunun üstün gayretleri nedeniyle Çanakkale Boğazı’nı geçemeyerek yedi tane büyük zırhlılarını kaybetmişler ve geri çekilmek zorunda kalmışlardı.

İtilaf Devletleri büyük kayıplar sonucunda Çanakkale’yi deniz yolu ile geçemeyeceklerini anladıklarından Gelibolu Yarımadası üzerinden çıkartma yapmak istediler ve bu doğrultuda 25 Nisan 1915’te General Sir İan Hamilton komutasında Gelibolu Yarımadası’nın güney sahillerinden Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’a asker çıkardılar.

Fakat ummadıkları bir şekilde Türk askerinin çetin direnişi ve savunması ile karşılaştılar. Bu durum düşman kuvvetlerine hiçbir şekilde ilerleme imkanı tanımamıştı. Özellikle Conkbayırı’nda düşman askerlerinin ilerlemesini biten çephanesine rağmen süngü savaşıyla durdurup buradaki savaşı kazanma kabiliyetini gösteren 19. Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, Sonrasında ise Arıburnu’nda askeri birliklere şu emri veriyordu: “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emr

ediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir.”
Verdiği bu emir sayesindedir ki Türk askerine azim, sebat ve cesaret veren Mustafa Kemal, Arıburnu’nda düşman kuvvetlerinin hiç tahmin etmediği büyük bir zafer kazanmıştır.

İngilizler 6-7 Ağustos 1915′te Arıburnu’nda tekrar taarruza geçmişlerdir. Bu arada Mustafa Kemal’de 8 Ağustos 1915’te Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilmiştir. Anafartalar’daki Türk kuvvetlerine oldukça kritik bir zamanda kumanda eden Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı’na çıkarma yapıldığında bu durumu kişisel gayretiyle kurtarmıştır.

Böylelikle Anafartalar Grubu Komutanı görevinde olan Mustafa Kemal 9-10 Ağustos tarihinde Anafartalar Zaferini de kazanmıştır. Bu zaferi 17 Ağustos’ta Kireçtepe, 21 Ağustos’ta II. Anafartalar zaferleri takip etmiş olup İtilaf Devletleri Anafartalar’da, Conkbayırı’nda ve Kireçtepe’de Mustafa Kemal komutasındaki Türk askerinin mücadeleci gücü ve azmi karşısında başarısızlığa uğramıştır. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık olarak 253.000 şehit verilmiş fakat Mustafa Kemal komutasındaki Türk ulusu onurunu İtilâf Devletlerine karşı korumasını da bilmiştir.

Mustafa Kemal, bu cephede göstermiş olduğu başarılarından dolayı Albaylığa terfi ettirilmiş sonrasında ise kendisine 16. Kolordu Komutanlığı görevi verilerek Edirne’ye tayin edilmiştir. Edirne halkı ise Çanakkale’de gösterdiği başarılarından ötürü duydukları minnettarlığın ifadesi olarak onu bağırlarına basmışlar Mustafa Kemal’i büyük gösterilerle karşılamışlardır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 84313 defa okunmuştur.