İstiklal Marşı’nın Anlam ve Önemi


İstiklal Marşı’nın Anlam ve Önemi: 1.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devletinin yenik düşmesi ve Mondros anlaşmasının imzalanmasıyla vatan toprağı 1918’den itibaren işgale uğramıştır. Bunun üzerine uzun ve parlak bir geçmişe sahip milletimizi mili mücadele ruhuyla bir bağımsızlık hareketine girişmiş ve bunda da başarılı olmuştur. İşte bu yüce mücadelelerin ifadesi olan İstiklal Marşı, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. İstiklal marşları, milletlerinin tarihi ve kültürel birikimlerini, milli karakterlerini ve ulusal kurtuluş mücadelelerini özetleyen kutsal marşlardır. Büyük Türk milleti, koskoca bir devletten sonra yurdunu işgal eden düşman, elinde kalan son kara parçasını da büyük ve kanlı bir mücadeleden sonra kurtarmayı başarmıştır.

Dünya coğrafyasında yer alan her devletin bir tarihi, bir kültürü sınırları belli olan toprağı, yönetim biçimi, dili ve milli marşı gibi kendine has değeri vardır. Bu değerler halk tarafından benimsenen, kabul edilen ve gerektiğinde uğrunda canını feda edebileceği özelliğe sahiptir. İşte milletimizin maruz kaldığı milli mücadele yıllarının o zor ve heyecanlı günlerin imanlı havasını ve manasını terennüm eden ve kalplere kuvvet ve heyecan veren; Mehmet A

kif ERSOY tarafından yazılıp milletimize armağan edilen İSTİKLAL MARŞI 12 Mart 1921 TBMM tarafından kabul edilmiştir.

İstiklal Marşımızın gerek şiir, gerekse ezgi (müzik) olarak doğru söylenmesi çok önemli ve hassas bir gerekliliktir. Eksik veya yanlış söylenmesi anlamını da zedelemektedir. İstiklal Marşımızın, gerek şiir, gerekse beste olarak çok zengin bir anlamı vardır. Bu anlam içinde ulusal kurtuluşumuz, sonsuz egemenliğimiz, kahramanlığımız, eşsiz anlatımlarla ifadesini bulunmaktadır. İstiklal Marşımız; kalbimizdeki ortak duygu ve heyecanlı, bileklerimizdeki güç, göğüslerimizde atan coşkulu yürek ve alınlarımızda parıldayan gururdur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 154228 defa okunmuştur.


Bayıldım diyor ki:

Çok güzel bayıldım ne fazla uzun ne fazla kısa teşekkür ederim