Öğretmenler Günü’nün Tarihçesi


Öğretmenler Günü’nün Tarihçesi: Milli Mücadele’nin zafer ile sonuçlanmasından sonra Ulu Önder Atatürk ülkenin gerçek anlamda kurtuluşunun eğitim ve eğitim ordusuna verilecek değer ile mümkün olacağını biliyordu. Bunun için askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda birçok yenilik getirmiş ancak bunlar içerisinde en çok da ülkeyi ilim sahasında kalkındırarak çağdaş ülkelerle gireceğimiz yarışta başarı kazanmamızı sağlayacak eğitim sahasında yapılan icraatlara ve de bu sahanın vefakâr neferleri öğretmenlere ayrı bir önem ve değer vermiştir. Tabii bütün bunların sağlanabilmesi için öncelikle eski yazının neden olduğu okuma - yazma konusundaki güçlüğün ve yine bu okuma ve yazma güçlüğünden kaynaklanan cehaletinin ortadan kaldırılması gerekiyordu.

Bu haseple 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, halk arasında “Eski Türkçe” olarak tabir olunan Arap Alfabesi ile yazılan yazı yerine, Latin alfabesi ile yazılan “Yeni Yazı”ya geçiş sağlanmıştır. Böylelikle yeni harflerin öğrenilmesi ile birlikte okuryazar sayısının artması sağlanmış ve bu alanda büyük bir seferberlik başlatılmıştır. Bu “Yeni Yazı” ile okuma yazma seferberliği için 24 Kasım 1928’de, Millet M

ektepleri açılmış bu açılan mekteplerde yaşlı, genç, çocuk, kadın... herkese yeni harflerle okuma - yazma öğretilmiştir. Hatta Ulu Önder Atatürk bu seferberlik sırasında eline beyaz tebeşiri alarak bizzat kara tahta karşına geçmiş Türk milletine bu konuda da önderlik etmiştir.

Bu nedenle Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan1981 yılından itibaren 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl 24 Kasım’da öğretmenin. Öğretmenliğin önemi anlatılır. Öğretmenlik her yönü ile tanımlanır. Yeni öğretmenliğe başlayanlar öğretmen andı içerler. Emekli öğretmenler ödüllendirilir, hatırlanır. Eski anıları yeniden tazelenir. Aramızdan ayrılan öğretmenler de rahmetle anılır.

Kaynak: İlköğretim ve Ortaokullar için Hazırlanmış Belirli Günler ve Haftalar Kitabı.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 16589 defa okunmuştur.