Ya İstiklal Ya Ölüm Sözünün Açıklaması - Anlamı


Ya İstiklal Ya Ölüm Sözünün Açıklaması - Anlamı: Mondros Mütarekesi’nden sonraki dönem Maddi manevi çöküşün yaşandığı ve Türk milletinin zor durumda olduğu bir dönemdi. Bu durumdan kurtuluş yolları elbette vardı. O dönemde bunun için ortaya konan önerilerden biri; İngilizlerin himayesine girmek, diğeri; Amerikan Mandasına (yönetimine) teslim olmaktı. Bir yol daha vardı Atatürk’e göre; bağımsız bir ülke kurmak ama bunun için gerekirse vatan için ölmek gerekiyordu. O zamanın vatanseverlerinin bir kısmı Atatürk’ün istediği gibi bir ülke kurmanın imkânsız olduğunu düşünüyorlar ve bunun yerine Amerikan Mandasını savunuyorlardı. Atatürk ise onların Türk özgürlüğünü ve vatanı feda ettiklerini bir gün utanç duyacaklarını ve bunların umutsuz insanlar olduğunu düşünüyordu. Nitekim Sivas Kongresi’ndeki konuşmasında “Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tekdir ve değişmez Ya İstiklal Ya Ölüm!” demiştir.

Manda mı (Ya İstiklal Ya Ölüm) mü?

Türk halkı ya sesini çıkaracak (Ya İstiklal ya Ölüm!) diyecek ya da başka din ve devletlerin baskısı altında yaşayacaktı. Atatürk çaresizlik içindeki Türk halkına bu sözü ile cesaret vermiş, onu harekete geçirmiş ve öz

gürlüğe bir kapı açmıştır. Özgürlüğünün ve bağımsızlığının elinden alınmasını kabul etmeyen Türk halkının içindeki vatan aşkını harekete geçirmiştir bu söz. Çünkü esir düşmek ve vatansız kalmaktansa, ölmeyi tercih etmiştir gerçek vatanseverler. Onlar vatanları için yaşarlar ve vatanları için ölürler.
Aslında her şeyi başlatan Ata’mızın söylediği, söylemekle kalmayıp bizzat kendisisinde uyguladığı bir sözdür (YA İSTİKLAL YA ÖLÜM).

O koşullarda, böyle bir sözün ne kadar etkili, ne kadar görkemli olduğu taktir edilecektir. Hele ki bu sözü söyleyen kişi sadece söylemekle kalmayıp vatanı, milleti için en önde ölüme gidince, söylediği o söze göre davranınca, onun arkasından giden onurlu vatan evlatları da elbette ki fazla olmuş Anadolu’nun bağrında işgal kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal önderliğinde top yekûn yürütülen bir istiklal mücadelesi başlatılmıştır.

Yazan: Muhammet Bahattin Diktepe – Şht. Alb. İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu 2013 / 2014 Eğitim Öğretim Yılı 6/C Sınıfı 453 Nu’lu Öğrencisi

- Ya İstiklal Ya Ölüm Sözünün Açıklaması - Anlamı
- Ya İstiklal Ya Ölüm ile İlgili - Konulu Kompozisyon

- Okuma Sayısı: Bu yazı 40926 defa okunmuştur.