Atatürk Devrimleri – Yenilikleri - Bir Reform Hareketidir


Atatürk Devrimleri – Yenilikleri - Bir Reform Hareketidir: Atatürk devrimleri siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuksal alanda kısacası her alan ve cephede gerçekleştirilmiş çok yönlü ve köklü bir reform hareketidir. Köklü bir reform hareketidir zira Atatürk devrimleri ile beraber Osmanlı’dan kalan ve çağdaş dünya normları ile bağdaşmayan ve de köhneleştiği için asrın gereklerine cevap veremeyen bütün kurum, kuruluş ve müesseseler yeni baştan dizayn edilerek çağdaş bir çizgiye kavuşturulmuş hatta yapılan Atatürk devrimleri dairesi içerisinde daha önceden hiç mevcut olmayan ancak Türk milletinin medeni dünya düzeni içerisinde var olabilmesi için elzem olan pek çok kurum da ilk defa hizmet hayatına geçirilmiştir.

Atatürk devrimleri tarihe mal olmuş Türk milletinin rahat ve medeni yaşamak arzusu doğrultusunda kendi ihtiyaç ve isteklerinden doğmuştur. Atatürk devrimleri yine Türk milletinin kendi tarihsel süreci içerisinde ülke yönetiminde ve teşkilatlanma sisteminde daha önceki süreçlere oranla eşine rastlanamamış çapta köklü bir değişimi ifade eder. Bu yönüyle Atatürk devrimleri, birçok kaynakta Türk devrimi olarak da adlandırılmıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 19802 defa okunmuştur.