Atatürk’ün Önderliğinde Ülkemizde Gerçekleştirilen Köklü Değişiklikler


Atatürk’ün Önderliğinde Ülkemizde Gerçekleştirilen Köklü Değişiklikler: Türkiye cumhuriyeti kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Türk ulusu için maddi ve manevi birçok miras bırakmıştır. Bu mirasların en büyüğü Türk milletine armağan ettiği cumhuriyettir. Cumhuriyet birçok değişikliğin temelidir ve başıdır. Cumhuriyet ile Türk milleti adalet, demokrasi ve çağdaşlık kazanmıştır. Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişikliklere kısaca Atatürk İnkılapları demek yanlış olmaz. Atatürk İnkılapları aslında Atatürk liderliğinde ülkemizde hukuksal, toplumsal alanda, eğitim alanında, siyasi alan gibi pek çok mecrada yapılan yeniliklerin tümü olarak da tanımlanabilir.  

- Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve ülkenin geleceği için dönüm noktası oluşturan meclis Atatürk sayesinde açıldı ve Türk milletine adeta armağan olarak sunulmuştu. Meclisin açılması Türk milleti için köklü değişikliklerin başlangıcıydı ve bu olay 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

- Hiçbir ülke başkentsiz olmazdı ve Türkiye Cumhuriyeti de kendine yakışır bir başkent ile anılmalıydı. Önder Mustafa Kem

al Atatürk bunu düşünerek 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti başkentini Ankara olmasını sağladı ve başkentimiz Ankara oldu.


- Cumhuriyet adalet demektir, demokrasi demektir bunun anlamını çok iyi bilen atamız Türk milletine modernliği getirerek refah seviyesi yüksek ülkelerin seviyesine bizleri çıkarmayı kendine borç bilmiştir ve 29 Ekim 1923 tarihinde uygar toplumların yönetim biçimi olan Cumhuriyeti ilan etmiştir.

- Eğitim çok önemlidir ve eğitimin yolu alfabeden geçmektedir. Eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk çağdaş ve muasır devletlerin harflerini kullanmamızı istediği için Harf Devrimi yaparak ülkede 1 Kasım 1928 tarihinde okuma ve yazma seferberliğini ilan etmiş oldu.

- Gelişmiş ülkeler her anlamda kendini geliştirmeli ve değiştirmelidir. Ticaret yapan bir ülke kendini geliştiren bir ülkedir çünkü ekonomi bir ülke için son derece önemlidir. Dünya genelinde ortak bir sistem olmalıdır ki rahatlıkla bu işlemler gerçekleşsin. Dünya geneli ile saati, ölçüsü ve takvimi aynı olmayan ülkeler geri kalacaktır. Bunun farkında olan Atatürk hiçbir ülkeden geri kalmayacağımız ve dünya standartlarına uyum göstereceğimiz yeni saat, takvim ve ölçülerin kullanılmasını istendi ve kullanılmaya başlandı.

- Mustafa Kemal Atatürk soyadı kanununu çıkardı ve herkes soyadı sahibi oldu bu şekilde büyük karışıklıklar önlendi.

- Kılık kıyafet devrimi yapıldı ve yenilik getirildi.

- Hukuk alanında da yenilik yapıldı. Din hükümlerine göre karar veren, şimdinin yargıç sıfatında olan kadılar kaldırıldı. Eski mahkemeler kapatıldı. Yerine boşanma, miras ve ceza hukuku gibi uygar yasalar çıkarıldı. Yapılan bu hukuk devrimi neticesinde kadın-erkek eşitliği sağlandı ve kadınlarda erkekler gibi seçme ve seçilme hakkında kavuştu. Bu yasalarla beraber tek eşlilik ilkesi getirildi.

- Medreseler kapatıldı ve yerine üniversite eğitimi getirildi.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 13768 defa okunmuştur.