Atatürk’ün Kitle İletişim Araçlarına Verdiği Önem


Atatürk’ün Kitle İletişim Araçlarına Verdiği Önem: Ulu önder Atatürk iletişime ve teknolojiye de gereken değeri verirdi. Ülkesinde son sistem teknolojilerin bulunmasını ve üretilmesini ister ve her şeyin en güzelini hayal ederdi. Bu, Mustafa Kemal Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem ve bu alanda yaptıklarına bakıldığında da rahatlıkla görülebilir. Kitle iletişim araçları insanların vazgeçilmez parçalarıdır ve temel ihtiyaçlardan biri olan iletişim ihtiyacını karşılamak için olmazsa olmazdır bu araçlar. Telefon, dergi, gazete, telsiz vb kitle iletişim araçları haberleşme için gereklidir. Gelişen günümüz şartları ile olsun gelişmekte olan bir ülke için olsun haberleşme, gelişebilmek adına büyük önem arz eder. Gün geçtikçe kitle iletişim araçlarına olan ihtiyaç artmaktadır. Zira insanların her konuda az çok bilgi sahibi olması, gelişmeleri ve gündemi yakından takip etmesi, hakkını bilmesi ve savunması çoğunlukla kitle iletişim araçları ile sağlanmaktadır. İşte bunun bilincinde olan Atatürk bu alanda da Türk ulusu için elinden ne geliyorsa yapmıştır. Bugün ülke olarak kitle iletişimi konusunda kullandığımız çoğu şeyin temellerinin Atatürk tarafından atıldığını hiçbir zaman unutmamalıyız.

>
Keza Mustafa Kemal Atatürk, özellikle kurtuluş savaşı yıllarında halkı kitle iletişim araçları ile bilgilendirmiştir. Kongrelerde alınan kararları o dönemde mevcut olan kitle iletişim araçları ile halka duyurmuş, milli mücadelenin birlik ve nizam içerisinde gerçekleşmesini bu sayede sağlamıştır. Milli mücadele taraftarı olan gazeteler, dergiler yayınlamış, Anadolu ajansı sayesinde güvenli bir yayın ağı oluşturulmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kitle iletişim araçları konusun da yani basın-yayın ile ilgili bir takım çalışmaları da olmuştur. Bu çalışmalar Milli Mücadele yıllarında başlamış ve devam etmiştir. Atatürk 1919 yılında İrade-i Milliye gazetesini çıkarmış, 1920 yıllında Hâkimiyet-İ Milliye gazetesini çıkarmış, yine aynı yıl içerisinde Anadolu Ajansını kurmuş ve Ceride-İ Resmiye gazetesini çıkarmıştır, 1924 yılında telgraf ve telefon kanunu çıkarmış, 1927 yılında telsiz telgraf vericilerinin hizmete girmesini sağlamış ve ilk resmi radyo yayını yapmıştır, 1928 yılında Ankara Radyosu’nun yayınını başlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, birçok alanda olduğu gibi kitle iletişimi konusunda da ilkleri gerçekleştirmiş ve ülkemiz için önemli gelişmelere kaynaklık etmiştir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 12658 defa okunmuştur.