Atatürk’ün Basına Verdiği Önem ve Türk Basınına Katkıları


Atatürk’ün Basına Verdiği Önem ve Türk Basınına Katkıları: Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamızda, milletimizin “ milli egemenlik ” düşüncesi etrafında toplanmasında Türk basınının, özellikle de Anadolu Ajansının önemi büyüktür. Basının önemini Mustafa Kemal, daha savaşın başlangıcında anladı ve bunun için gazete çıkarılması yolunda girişimlerde bulundu. Mustafa Kemal, bu fikrini ilk defa 11 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’nin bitiminde ortaya attı. Ardından bazı girişimlerden sonra, ismini kendisinin koyduğu “ İradeyi Milliye (Milli İrade)” adlı gazete Sivas’ta çıkmaya başladı. Gazetenin çıkış amacı, özetle, Kurtuluş Savaşı’nın esaslarını, bu konuda yapılacak işleri, memleketin durumunu kamuoyuna anlatabilmekti. Bu gazete, bütün kurtuluş savaşı boyunca milli mücadeleyi destekledi ve kamuoyunun bu hareketin yanında yer almasını sağladı.

Mustafa Kemal Ankara’ya geldiğinin ikinci günü yine bir gazete çıkarma girişiminde bulundu. Bu gazetenin ismini de kendi koydu: “ Hâkimiyeti Milliye (Milli egemenlik)” Bu gazetenin ilk sayısı 10 Ocak 1920’de çıktı. Kurtuluş hareketi’nin sözcüsü olan gazete, o dönem için TBMM hükümetinin yarı Resmi organı sayılır. Sonradan “Ulus” adını almıştır.

Kurtu

luş Savaşı’nı desteklemek amacıyla gazete çıkarılması yeterli değildi. Bu gazetelerin ihtiyaç duyduğu haber ve malzemelerin de sağlanması gerekiyordu. Halka doğru düzenli bilgiler verilmeli ayrıca milletçe verdiğimiz mücadele dünya kamuoyuna tanıtılmalıydı. Bu amaçla Ankara’da bir kurum oluşturulması yolunda çalışmalar yapıldı ve 6 Nisan 1920’de “ Anadolu Ajansı” kuruldu.


Anadolu Ajansı’nın Kurulması ve Milli Mücadeleye Etkisi

Anadolu Ajansı kurulduktan sonra hemen faaliyete geçti. İç ve Dış dünya 13 Nisan 1920’den itibaren haberleri “ Anadolu Ajansı Tebligatı” başlığı altında almaya başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın arzusu, bütün ülkenin Anadolu Ajansı haberlerinden yararlanmasıydı. Kurtuluş Savaşı’nın amacının kavranmasını ve milletçe desteklenmesini istiyordu. Ajans haberlerin gerekli yerlere zamanında bildirilmesini hep önemli bir mesele olarak gördü ve bu yolda büyük gayretleri oldu Anadolu Ajansı, Türk Kamuoyunu yanlış yollara sürükleyecek, milli birliği tehlikeye düşürecek yayınlara karşı milleti uyardı. Milletin kurtuluşunu sağlayacak kararları, hareketleri günü gününe halka ulaştırdı. Böylece hükümetle halk arasındaki bağlantıyı sağladı. Haberler, bazı sıkıntılar yaşanmasına rağmen, Yurt içinde, Yurt dışında belli merkezlere zamanında ulaştırıldı. Böylelikle milletin ve Dünyanın, Kurtuluş Savaşı’nın anlamını ve amacını anlaması sağlandı.

Ayrıca Meclis’in açılmasından bir ay sonra, 23 Mayıs 1920’tarihinde basın ve haber alma işlerini yeni kurulan yönetim ile düzenlemek maksadıyla Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü isimli bir kamu kurumu kurulmuştur. Meclis’in 1920 yılının haziran ayında onayladığı bir yasa ile Anadolu Ajansı da bu genel müdürlük vasıtasıyla yürütme erkine yani hükümete bağlanmıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 21348 defa okunmuştur.