Atatürk İlke ve İnkılaplarına Sahip Çıkmanın Önemi ve Yolları


Atatürk İlke ve İnkılaplarına Sahip Çıkmanın Önemi ve Yolları: Bu ve buna benzer sorular, doğruya ulaşmamızı sağlayacak nitelikte önemli sorular bence. Çünkü bu soruları kendi kendine soran, cevaplar arayan bir birey, nasıl davranması gerektiği yolunda da önemli ve doğru adımlar atacaktır.

- Bence Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkma doğrultusundaki ilk sorumluluğumuz düşünebilmektir. Çünkü bir şeyleri düşünen, sorgulayan biri, adımlarını atmadan önce dikkatli davranır ve doğru adımlar atar.

- Bir diğer sorumluluğumuz ise Atatürk'ün yolunda her zaman ileriye doğru adımlar atmamızdır. Asla geriye dönmeden ve yerinde saymadan... Her zaman yeniliklere açık olup gelişmişlik düzeyimizi daha da artırmamız gerekiyor. Ama bunları yaparken de milli kültürümüzü ve benliğimizi muhafaza etmeliyiz.

- Başka bir sorumluluğumuz ise ülke içi ve dışı ilişkilerde öncelikli olarak savaşa dayalı değil barış yanlısı politikalar yürütülmesidir. Atatürk'ün "YURTTA SULH, CİHANDA SULH" ilkesiyle adımların atılması önemlidir bence. Ayrıca önceden de bahsettiğim gibi sorgulayan ve düşünen bireyler olmamız şarttır. Çünkü düşünen insanların olmadığı bir toplumda, düşünceler olmadığından, düşüncelerin çat

ışmasından doğan doğrular da olamaz. Böylece o toplum ya da o ülke kendini yanlışlık çukurunda boğulurken bulmaya mahkûm kalacaktır.

- Bir diğer önemli nokta ise hak ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak ona göre davranmamızdır. Bu sorumlulukların, Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda temel oluşturacağının kanısındayım.

Bunları şu an için en basit şu şekilde uygulamaya koyabiliriz. İlk olarak yapacağımız şeylerin sonuçlarını düşünerek yani ileriyi düşünerek hareket etmeyi denemeliyiz. Daha sonra yenilikleri takip ederek çağa ayak uydurmasını bilmeliyiz. Kendi hak ve özgürlüğümüz yanında diğer insanların da hak ve özgürlüklerinin bilincinde olmalıyız. Ne olursa olsun bütün insanların eşit şartlarda hak ve özgürlüklere sahip olması gerektiğini bilmeliyiz. Bu vatan kolay kurtarılmadığının farkında olup ilke ve inkılâpların yapılma nedenlerinin ayırdın da olmalıyız.

Ben, bu basit ama temel sorumluluklarımızın, Atatürk'ün yaptığı yeniliklerin devamlılığı ve daha da ilerilere taşınması doğrultusunda önemli adımlar olduğuna inanıyorum. Ama şunu da belirtmeliyim ki sorumluluklarımız asla bunlarla sınırlı kalmamalıdır. Unutmayalım ki biz Atatürk'ün çocuklarıyız ve onun gibi durmadan çalışacağız.
Yazan: Nilsu KESİM - Öğrenci

Kaynak: TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Devlet Kitapları Serisi, İstanbul, s. 147, 2009.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 24950 defa okunmuştur.