Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin Oluşumunu Hazırlayan Etkenler


Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin Oluşumunu Hazırlayan Etkenler: Atatürk ilkeleri çağın gerektirdiği ilkelerdir. Yeni bir devletin çağdaş ilkeleridir. Türk milletinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Atatürkçü Düşünce Sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ne dayanır. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan, Türk milletinin sorunlarına çözüm önerileri getiren, çağdaşlaşmayı hedef alan, aklı ve bilimi temel hareket noktası olarak gören bir düşünce sistemidir. Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni oluşturan etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Atatürkçü Düşünce Sistemi Oluşturan Etkenler ve Olaylar

• Mustafa Kemal'in içinde doğup büyüdüğü ortamın şahsiyetine etikleri.
• Eğitim öğretim süreci içerisinde öğretmenlerinden askeri, milli tarih bilinci konularında aldığı eğitim.
• Yerli ve yabancı düşünürlerin etkisinde kalması.
• 15 ve 16 yy. da Avrupa'da meydana gelen gelişmeler ile Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler.
• Osmanlı Devletinde meydana gelen siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler.
• Sanayi devriminin gerçekleşmesi ve sömürgecilik faali

yetleri.

Ayrıca bunlara paralel olarak;

• Osmanlı Devleti'nin yönetim şeklinin monarşi olması ve Türk halkının ihtiyaçlarını karşılayamaması. (Atatürk'e göre Türk milletine en uygun yönetim şekli Cumhuriyet'tir.)
• Osmanlı Devleti'nin bilim, sanat ve teknoloji alanında geri kalması ve Osmanlı kurumlarının Türk halkının ihtiyaçlarını karşılamaması. (Türk devrimlerini gerçekleştirirken en önemli amaç Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaktı.)
• I. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun yer yer işgal edilmiş olması ve başarıyla gerçekleşen Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ülkenin tam bağımsız şekilde yönetilmek istenmesi gibi nedenler sayılabilir.

Kaynak www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ile Çeşitli Tarih İçerikli - Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 95112 defa okunmuştur.


Hakan Bayraktar diyor ki:

Atatürkçü düşünce temelde başka hiçbir düşünceye özenilmeyecek kadar çağdaş bir düşünsel, ahlaksal, estetik değerler sistemine, akla ve bilime dayanır. Bu nedenle hepimiz Atatürkçü olmalıyız olabilmeliyiz.