Havza Genelgesi’nin Amacı – Amaçları – Gerekçesi - Nedeni


Havza Genelgesi’nin Amacı – Amaçları – Gerekçesi - Nedeni: Mustafa Kemal’in Havza Genelgesi ile yapmak istediklerini ya da diğer bir değişle Havza Genelgesi’nin amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz: Havza Genelgesi ile milli bilincin uyandırılması amaçlanmış ve bu sayede Türk halkın işgallere karşı sessiz kalmayacağı ve kalamayacağı İtilaf devletlerine anlatılmak istenmiştir. Türk halkının tepkisinin İtilaf devletlerince görülmesi için memleketin her tarafında Mustafa Kemal Havza Genelgesi ile İzmir’in işgalini yurdun her tarafında şiddetle protesto eden mitingler düzenlenmesini istemiş bunu ülkenin tüm askeri ve mülki idarelerine bildirmek için telgraflar çekmiştir. Ayrıca düzenlenen bu mitingler basın yoluyla dört bir tarafa duyurulmuştur. Mustafa Kemal Havza Genelgesi ile yurdun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan halk hareketlerini ortak bir noktada birleştirmek istiyordu. Zira topyekûn yürütülecek olan bir mücadelenin, bireysel bilinçten ulusal bilince ulaşılması ile başarılı olabileceğini biliyordu. Havza Genelgesinin Amaçlarını kısaca maddeler halinde özetlersek bunlar:

- Türk halkında milli bilinç ve ortak hareket edebilme bilincini uyandırmak.
- İzmir’in işgali ve Anadolu’da gerçekleşmesi muhtemel işgallere karşı Türk m

illetini harekete geçirmek.
- M.Kemal Havza'da hazırladığı bir genelgeyi yurdun tüm askeri ve mülki idarelerine bildirmek amacıyla telgraflar çekmiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Havza Genelgesi’nde Alınan Kararlar - Havza Genelgesi’nin Maddeleri
- Havza Genelgesi’nin Amacı – Amaçları – Gerekçesi - Nedeni
- Havza Genelgesinin Önemi – Maddeler Halinde - Özelliği
- Havza Genelgesi – Atatürk’ün Havza’daki Faaliyetleri

- Okuma Sayısı: Bu yazı 38053 defa okunmuştur.