Amasya Genelgesi Maddeleri - Amasya Genelgesinde Alınan Kararlar


Amasya Genelgesi Maddeleri - Amasya Genelgesinde Alınan Kararlar: Amasya Genelgesi Anadolu’da yürütülecek olan Kurtuluş Savaşı ile ilgili kararların ortaya konduğu ilk yazılı metin olması hasebiyle önemlidir. Bu açıdan Milli Mücadele’nin gerekçesi, yöntemleri ve bu mücadelenin ne şekilde yapılacağına ilişkin kararlar Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından ilk defa Amasya Genelgesi’nde kaleme alınmış ve resmen 22 Haziran 1919’da gerekli kişi ve kurumlara gönderilmiştir. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonra yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde Milli mücadele’nin adeta yol haritası niteliğini taşıyan ünlü Amasya Genelgesi’nde diğer bir ismiyle Amasya Tamimi’nde yer alan kararlar maddeler halinde şöyledir:

Amasya Genelgesi’nin Maddeleri

1- Vatanın bütünlüğü, Milletin bağımsızlığı tehlikededir,
2- İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirmektedir.
3- Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır,
4- Milletin hal ve durumunu gözden geçirmek ve hak isteyen sesini bütün dünyaya duyurmak için her türlü tesir ve denetimin (murakabenin) dışında bir milli heyetin varlığı lazımdır, (İstanbul’un dışında

kurulacak bir hükümetin ilk işaretidir).
5- Anadolu’nun her bakımdan en emin yeri olan Sivas da, milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır,
6- Bunun için bütün vilayetlerin her sancağında milletin güvenini kazanmış üç delegenin mümkün olan hızla yetişmek üzere acele yola çıkarılması gerekmektedir.
7- Her ihtimale karşı keyfiyetin milli bir sır halinde tutulması lazımdır. Bu genelge bir telgraf emri ile bütün valiliklere ve kolordu komutanlıklarına duyurulmuştur.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 20069 defa okunmuştur.