Amasya Genelgesinin Önemi - Amasya Genelgesinin Özellikleri


Amasya Genelgesinin Önemi - Amasya Genelgesinin Özellikleri: Mustafa Kemal öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele, işgal edilmiş olan bir memleketin kendi topraklarını savunmak için işgal kuvvetlerine karşı yürüttüğü mücadelenin çelikleşmiş bir ifadesidir. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki Kurtuluş Savaşı’nın temel nedeni ya da gerekçesi İşgal edilen ve düşman elinde bulunan topraklarımızın tekrar kazanılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında Kurtuluş Savaşı’nın diğer bir ifadeyle mücadele edilmesinin gerekçeleri, yöntemleri ve bu mücadelenin ne şekilde yapılacağına ilişkin hükümler ayrıntılı olarak Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından ilk defa Amasya Genelgesi’nde kaleme alınmış ve resmen 22 Haziran 1919’da gerekli kişi ve kurumlara bildirilmiştir. Böylelikle Amasya Tamimi olarak da bilinen bu genelge ile Mustafa Kemal’in kendi liderliğinde ve öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın ana hatları belirlenmiştir.

Ayrıca bu genelge, içerisinde yer alan “ Milleti yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” Yönündeki ifade ile milli irade kavramının ilk defa ortaya atıldığı ve ileride TBMM’nin açılması ile Mustafa Kemal tarafından uygulama sahasına konacak olan milli egemenlik esasına d

ayanan idare şeklinin ve devamında kabul edilecek olan cumhuriyetin ilk habercisi olması açısından da ayrı bir öneme sahiptir.
Bu yönüyle de bir ihtilal ve bağımsızlık bildirisidir. Amasya Genelgesi’nin önemini kısaca maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Amasya Genelgesinin Önemi – Maddeler Halinde

- Milli Mücadele adına atılmış ilk önemli adımdır.
- Milli Mücadele’nin gerekçesi, amacı ve şekli ilk defa Amasya Genelgesi’nde belirlenmiştir.
- Türk ulusuna egemenliği eline alması için bir çağrı niteliği taşımaktadır.
- Mustafa Kemal’in özü milli iradeye ve halk egemenliğine dayanan yeni bir meclis, hükümet ve yeni bir devlet kurmak istediğini gösteren önemli bir belgedir.
- Milletin yönetilen değil yöneten konumuna geçeceğinin ilk müjdecisiydi.
- Osmanlı devletine başkentlik yapmış olan İstanbul’un Anadolu'ya egemen olamayacağı aksine Anadolu’ya bağlı bir vilayet olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 20451 defa okunmuştur.