Atatürk'ün İlk Görev Yeri - İlk Rütbesi – Atatürk'ün Şam Günleri


Atatürk'ün İlk Görev Yeri - İlk Rütbesi – Atatürk'ün Şam Günleri: Akademiden başarıyla mezun olan subaylar genellikle Makedonya’ya gönderilirdi. Mezuniyetten sonra atama beklediği günlerde Mustafa Kemal, siyasi faaliyetlerine de devam ediyordu. İstanbul’da kiraladıkları bir dairede arkadaşları ile toplanıp memleket meselelerini görüşüyor, onlarla fikir alış verişinde bulunuyordu. Yaptıkları görüşmelerde Mustafa Kemal meşruti idarenin tekrar kurulmasını, genç subayların bu amacı gerçekleştirmek için Atandıkları yerlerde gizli teşkilatlar kurmaları gerektiğini söylüyordu. Hedeflerini gerçekleştirmek için en uygun yerin Abdülhamit yönetimine karşı muhalefetin merkezi olan Makedonya olduğunu düşünüyordu. Makedonya’da Osmanlı Devleti’nin otoritesinin güçlü olmaması onlara rahat hareket edebilecek bir ortam sağlayacaktı. Ancak isteği gerçekleşmedi. Arkadaşlarından birinin yapılan toplantıları ihbar etmesi üzerine Mustafa Kemal Makedonya’ya değil, ceza olarak Şam’daki 5. Ordu’ya tayin edildi. Böylelikle Atatürk’ün İlk Görev Yeri Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile 1905 yılında atanmış olduğu Şam’daki V. ordu olmuştur.

Şam, Mustafa Kemal’in istediği siyasi ortama sahip değildi. Arap kabileleri sürekli isyan hâlindeydi. Mustafa Kemal’e g

re burası imparatorluğun unutulmuş bir köşesiydi. Şam, meşrutiyet idaresini tekrar oluşturmak için yapılması gereken örgütlenmeye müsait değildi. Buna rağmen siyasi faaliyetlerine devam etti. Aslında Şam’da görev yaptığı yıllar ona mücadele etme azmi vermişti. Şam’da kaldığı süre içerisinde Osmanlı Devleti’nin isyan eden Arap kabilelerini kontrol altına almakta zorlandığını gördü. Bu nedenle onda Osmanlıcılığın geçerliliğini kaybettiği fikri güçlendi. Bir süre sonra Mustafa Kemal, Şam’dan gizlice ayrılarak düşüncelerini ve siyasi faaliyetlerini daha rahat ifade edeceği Makedonya’ya geçti

Kaynak: En Kapsamlı Atatürk Sitesi Atatürk İnkılapları tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Yardımcı Kitaplar ile Ders Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 248508 defa okunmuştur.