Atatürk'ün Cumhuriyet Döneminde Yaptığı Antlaşmalar (1923-1938)


Atatürk'ün Cumhuriyet Döneminde Yaptığı Antlaşmalar (1923-1938): Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinin geleceği, güvenliği ve medeni devletler arasında yerini alabilmesi için, zor zamanlarda yapılan bu antlaşmalarla dış siyasetteki yolu tespit ederek ülkemizi bizlere emanet etmiştir.Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaptığı antlaşmalar kronolojik olarak aşağıda sıralanmıştır.

Atatürk’ün Yaptığı Antlaşmalar

- 24 Temmuz 1923 - Lozan Barışı imzalandı.
- 10 Aralık 1923 - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Hükümeti arasında Ankara'da Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 15 Aralık 1923 - Türkiye ile Arnavutluk arasında İkamet Mukavelesi imzalandı.
- 15 Aralık 1923 - Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması İstanbul'da imzalandı.
- 28 Ocak 1924 - Türkiye-Avusturya Dostluk, Ticaret ve İkamet Antlaşmaları İstanbul'da imzalandı.
- 31 Mayıs 1924 - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kraliyeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 4 Ağustos 1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
- 21 Eylül 1924 - Samsun-Çarşamba Demiryolu'nun temeli Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldı. Gazi Mustafa Kemal, törende yaptığı konuşmada 'Bu memlekete iki ş

ey gerek: Yol ve okul.' dedi.
- 27 Eylül 1924 - Türkiye-İspanya Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı.
- 11 Ekim 1924 - Türkiye-Çekoslavakya Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı.
- 1 Aralık 1924 - Türkiye ile Estonya arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 9 Aralık 1924 - Türkiye-Finlandiya Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 15 Ağustos 1925 - Kayseri'de tayyare ve motor fabrikası kurulması için Junkers Firması'yla antlaşma imzalandı.
- 19 Eylül 1925 - Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması Cenevre'de imzalandı.
- 18 Ekim 1925 - Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı.
- 28 Ekim 1925 - Türkiye-Sırp-Hırvat-Sloven Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 17 Aralık 1925 - Türk-Sovyet Tarafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması ve bağlı üç protokol Paris'te imzalandı. (SSCB bu antlaşmayı 7 Kasım 1945'te bozdu.)
- 30 Ocak 1926 - Türkiye-Şili Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 18 Şubat 1926 - Türkiye ile Amerika arasında geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 11 Mart 1926 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 25 Mart 1926 - Türkiye ile Almanya arasında geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 2 Haziran 1926 - Türkiye ile Finlandiya arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 5 Haziran 1926 - Musul sorunu, Türkiye, İngiltere ve Irak arasındaki Ankara'da imzalanan antlaşma ile çözümlendi.
- 20 Aralık 1926 - Türkiye-Macaristan Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 20 Aralık 1926 - Türkiye-Macaristan Krallığı İkamet Mukavelenamesi imzalandı.
- 4 Mayıs 1927 - Türkiye ile İsviçre arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 31 Mayıs 1927 - Türkiye ile Çekoslovakya arasında Ticaret ve İkamet Antlaşması imzalandı.
- 28 Ağustos 1927 - Türkiye, Belçika ve Lüksemburg arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 4 Şubat 1928 - Türkiye-İsveç Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 12 Şubat 1928 - Türkiye ile Macaristan arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 12 Mart 1928 - Türkiye-Estonya Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 9 Aralık 1928 - Türkiye-İsviçre Uzlaşma ve Adli Tesviye ve Tahkim Muahedenamesi imzalandı.
- 4 Ocak 1929 - Türkiye-Uruguay Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 27 Mart 1929 - Yunan-Yugoslav Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 11 Haziran 1929 - Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.
- 12 Ağustos 1929 - Türkiye ile Finlandiya arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 29 Ağustos 1929 - Türkiye ile Fransa arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 4 Aralık 1929 - Türkiye-Uruguay Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 9 Aralık 1929 - Türkiye-İtalya Tahkimnamesi imzalandı.
- 21 Aralık 1929 - Türkiye ile İrlanda arasında geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 21 Mayıs 1930 - Türkiye ile Macaristan arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 22 Haziran 1930 - Türkiye ile Avusturya arasında Ticaret ve Hukuk Antlaşması imzalandı.
- 17 Eylül 1930 - Türkiye-Litvanya arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 17 Ocak 1931 - Türkiye-Çekoslovakya Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 16 Mart 1931 - Türkiye-Norveç İkamet, Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.
- 5 Aralık 1931 - Başbakan İsmet İnönü ile Dış İşleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Yunanistan'ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.
- 3 Temmuz 1932 - Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da Askeri Antlaşma imzalandı. Antlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi.
- 22 Nisan 1933 - Osmanlı Duyun-u Umumiye (genel dış borçlar) İdaresi arasında imzalanan antlaşma ile Osmanlı dönemi borçlarının tasfiyesine başlandı.
- 8 Mayıs 1933 - Türkiye ile Yunanistan arasında Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 21 Ocak 1934 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Kredi Antlaşması imzalandı.
- 9 Şubat 1934 - Türkiye, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalandı.
- 20 Temmuz 1936 - Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki tüm haklarını tanıyan ve kabul eden Monteux Antlaşması imzalandı.
- 9 Kasım 1936 - Montreux Boğazlar Sözleşmesi resmen yürürlüğe girdi.
- 24 Ocak 1937 - Bulgaristan ile Yugoslavya arasında "Ebedi" Dostluk Antlaşması imzalandı.
- 7 Nisan 1937 - Türkiye ile Mısır arasında Dostluk, İkamet ve Tabiiyet antlaşması imzalandı.
- 8 Temmuz 1937 - Sadabat Paktı, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalandı.
- 12 Ocak 1938 - Türkiye-Letonya Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 14 Ocak 1938 - Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında aktedilen Sadabat Paktı, TBMM'de onaylandı.
- 8 Mayıs 1938 - Türkiye ile Almanya arasında Kredi Antlaşması imzalandı.
- 27 Mayıs 1938 - Türkiye ile İngiltere arasında Kredi Antlaşması imzalandı.
- 4 Temmuz 1938 - Türkiye ve Fransa, Hatay'da eşit sayıda asker bulundurmaları konusunda antlaşma yaptı. Türk birlikleri 4 Temmuz'da Hatay'a girdi.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 101225 defa okunmuştur.