Atatürk’ün Yöneticiliği (Atatürk’ün İdareciliği)


Atatürk’ün Yöneticiliği (Atatürk’ün İdareciliği): Atatürk’ün en önemli kişisel özeliklerinden biri de üstün bir yöneticilik kabiliyetine sahip oluşudur. Atatürk her konuda : “ Verdiğiniz emrin yapıldığından emin olmak istiyorsanız ta en son gerçekleşme ucuna kadar kendiniz onun başında bulunacaksınız .” demektedir. Yine bu konuya örnek teşkil edebilecek başka bir sözünde ise: “Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.” diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmanın önemine temas etmiş ve yine aldığı kararların kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır. Bu nevi bir yaklaşım onun yöneticilik konusundaki başarısının sırını açıklamaktadır. Askerlik hayatında üstün bir komutan olan Atatürk, devlet kuruculuğu ve yöneticiliğinde üstünlüğünü sürdürüp örnek bir devlet adamı olmuştur. Anılarında, O’nun devlet, ülke ve millet sorunları ile daha öğrencilik yıllarından başlayarak ilgilendiği gerçeğine rastlarız. Gerçekleştirdiği işlere ve inkılaplara bakıldığında onun çok üstün bir teşkilatçı ve yönetici olduğunu görürüz.

190 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıp Milli mücadeleyi başlattığında büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Bütün bu zorlukları aşmada onun üstün ve inandırıcı bir yönetici olmasının büyük bir önemi vardır. Tüm olumsuzlukların hüküm sürdüğü ve her türlü şartların menfi yönde tebarüz ettiği bir zamanda zorlukları aşıp başarıya ulaşabilmiş olması onun üstün niteliklere haiz bir idareci olduğunun en bariz örneğidir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 44697 defa okunmuştur.