Atatürk İlkelerinin Amaçları


Atatürk İlkelerinin Amaçları : Millî Mücadele'miz başarıyla sonuçlanıp bağımsızlık kazanılmıştı. Fakat son yüzyıllarda milletimizin içinde bulunduğu geri kalmışlık devam ediyordu.Bu durumu ortadan kaldırmak için Türk toplumunu aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak gerekli idi.Atatürk'e göre çağdaş milletler,bu niteliklerini bilim ve teknolojiyi kendilerine rehber ederek kazanmışlardı.O hâlde,Türk milletine de her alanda yol gösterecek tek rehber, bilim ve teknik olmalıydı. Bu bakımdan ilim ve fennin dışında rehber aramak Atatürk'e göre gafletti,

cahillikti ve doğru yoldan sapmaktı.Atatürk, Onuncu Yıl Nutku'nda "Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir" diyerek millî birlik ve beraberlik açısından dayanışmanın önemini vurgulamıştır.

● Atatürk İlkelerinin Amacı, Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sistemini kurmak ve geliştirmek amacıyla ortaya konulmuştur. Bu da devletin idealine bağlıdır. İlkelerin amacı aklın ve bilimin öncülüğünde Türk milletini medeni ulusların seviyesine çıkarmaktır.

● Atatürk ilkelerinin amacı, Türk milletinin birlik, beraberlik içinde onurlu ve mutlu bir hayat sürmesini sa

lamaktır. Bağımsız ve güçlü bir Türkiye, ulaşılmak istenen başlıca hedeftir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi, güçlenmesi ve sonsuza kadar bağımsız yaşaması varılmak istenen nihaî sonuçtur. Bunun için yeni Türk devleti, Atatürk ilkeleri ile çağdaş temeller üzerinde kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı Atatürk ilkeleri; "Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik ve İnkılâpçılık" tır. Bu ilkeler 1937 yılında anayasaya girdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini belirleyen bu ilkelerin öğrenilerek, davranış hâline getirilmesi gerekir.

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri

Atatürkçülük: Türk Milletini tam bağımsız yapmak ve Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacı ile yapılmış, Temelleri Atatürk tarafından belirlenen devlet, fikir ve ekonomik hayata ait gerçekçi düşünce ve ilkelere denir.

Atatürkçülüğün Nitelikleri:

-Atatürkçülük Türk Milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.
-Atatürkçülüğün temelinde milli kültürümüz ve evrensel değerler vardır.
-Atatürkçülük akla ve bilime dayanır.
-Atatürkçülük bir bütündür.
-Atatürkçülük, yabancı siyasi akımlardan ve ideolojilerden uzak, milli bir düşüncedir.

Atatürk İlke ve İnkılâplarının Dayandığı Temel Esaslar

-Milli tarih bilinci
-Vatan ve millet sevgisi
-Milli dil bilinci
-Bağımsızlık ve özgürlük
-Milli egemenlik
-Milli kültürün gelişmesi
-Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma fikri
-Türk milletine inanmak ve güvenmek
-Milli birlik ve beraberlik
-Ordu, okul ve dinin politika dışında tutulması

1935 yılında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında kabul edilen -Altı Atatürk İlkesi- 1924 Anayasasına 5 Şubat 1937de yapılan değişiklikle girmiştir. -Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılık şeklindeki altı ilke yanında bütünleyici ilkeler de vardır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 126881 defa okunmuştur.