Atatürk 'ün Okuduğu Kitaplar


Atatürk 'ün Okuduğu Kitaplar: Kuşkusuz ki Ulu önder Atatürk yaşamı boyunca -savaş meydanlarında bulunduğu cepheler dahil- bulduğu her fırsatta kitap okuma konusuna hassasiyetle eğilmiş, okumaya önem vermiş, okuduğu bu yapıtlar onun ilmi, fikri, insani yönüne ve kültürel alt yapısına çok büyük değerler kazandırmıştır.Atatürk'ün Kitaplığında yer alan Türkçe ve Osmanlıca Kitaplardan Bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürkün Kitaplığındaki Türkçe Ve Osmanlıca Kitaplardan Bazıları

• Ahmet Vefik Paşa:Lehçe-i Osmani
• Mehmet Salahi:Kamus-u Osmani
• Avram Galanti:Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Meselesi
• Mehmet Ali:Tahsil-i Lisan-ı
• AlmanNüzhet:Kendi Kendine Almanca
• Ahmet Cevat:Türkçe sarf ve nahif
• Kazım Nami:Türkçe Oku, Türkçe Yaz
• Mithat Sadullah:Latin Harflerinin Türkçeye tatbiki
• İbn Emin Mahmut Esat:Tarih-i Din-i İslam
• Osman Bin Süleyman:Kamus
• Lütfullah Ahmet:Hayat-ı Hazret-i Muhammet
• Abdunnaim Bin Hasan:Ceridetül Evail ve Hamidetül Evahir
• Ahmet Halit:İslam Büyükleri
• Abdurrahmanil Cami:Tercüme-i Nefhatül İnsan
• Mehmet Cemil:Hukuku Düvel
• Katip Çelebi:Cihannuma
• Feridun Bey:Feridun Bey Münş

eatı
• Mehmet Bin Sait:Kitabü'l Tabakatü'l-Kebir
• Şemseddin Sami:Kamusu Alam (6 cilt)
• Şemseddin Sami:Kamusu Okyanus
• H.Z. Ülken:Aristo ****fizik
• Süheyl Ünver:İbn-i Sina
• Ahmet Rifat:Lügat-ı Tarihiye ve Osmaniye
• M.Fuat:Amerika'da Tükler ve Gördüklerim
• Rıza Tevfik:Kamus-u Felsefe
• Cemal Paşa:Hatırat (1913 - 1922)
• Mehmet Cemil:Sulhta ve Harpte Hukuku Düvel
• Evliya Çelebi:Seyyahatname
• Suphi:Tekmiletül'l-iberLütfi
• Simavievr-i İnkılap
• Mustafa Necip:Selimname
• Osmanzade Taib:Hakikatü'l Vüzera
• Ahmet Saip:Vaka-i Sultan Aziz
• Ahmet Hilmi:Tarih-i İslam
• Mazhar Fevzi:Hayr-i Sahil
• Ziya Paşa:Endülüs Tarihi
• Resulzade Mehmet Emin:Azerbaycan Cumhuriyeti
• Ali Reşat:Tarih-i Osmaniye
• Ali Reşat:Kurun-u Cedide Tarihi
• Sebahattin:İttihat ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar
• Mahmut Esat:Tarih-i Dini İslam
• Ahmet Mithat:İnkılap
• Ahmet Cevdet:Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa
• Mustafa Efendi:Tarih-i Selanik
• M. Şemsettin:İslam Tarihi
• Ahmet Rasim:Osmanlı Tarihi
• Necip Asım:Türk Tarihi
• Mustafa Nuri Paşa:Netayic-ül Vukuat
• Mehmet Zihni:Neşahir-ün Nisa
• Mehmet Şemsettin:Mufassal Türk Tarihi
• Ziya Gökalp:Türk Medeniyeti Tarihi

Atatürk'ün Okuduğu Yabancı Kitaplardan Birkaçı

• M. Roux de Rochelle:Etats-Unis D'Amerique
• M. Dubois de Jancigny ve M. Xavier Raymond:Inde
• M. Chopin:Russie
• M. G. L. Domeny de Nenzi:Oceanique
• Bary de St Vinvent:Iles de l'Ocean
• M. Ph. Le Bas:Etats de la Confederation Germanique
• M. Van Hasselt:Belgique et Hollande
• M. Louis Lacrcix:Iles de la Grece
• M. Louis Lacrcix:Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos Aires
• Champollion Figeac:Egypte Ancienne
• M. J. J. Marcel:Egypte depuis la conquete des Arabes
• Rozet et Carette:Algerie, Etats Tripolitains, Tunisie
• Lavalle ve Gueroult:Espagne
• M. Ph de Golbery:Histoire et Description de la Suisse et du Tyrol
• M. G. Pauthier:Chine et son Description Historique
• M. Chepin ve A. Ubicini:Provinces Danubiennes et Roumanies
• M. Ph. le Bas:Suede et Norvege
• Ferdinand Denis:Portugal
• Ferdinand Denis:Afrique
• Ferdinand Deniz - M. C. Famin:Bresil, Colombie et Guyane
• M. Larenaudiere ve M. Lacroix:Mexique Guatamala Perou
• M. Davezat:Iles de l'Afrigue
• M. A. Tardieu, M. S. Cherubini:Senegambie et Guinee
• M. N. Desvergers:Nubie, Abyssinie
• Lacroix Yanoski:Italie Ancienne
• M. Le Chevalier Artaud:Italie Sicile
• Frederic Lacroix:İles Baleres et Pithyuse
• M. Friess De Colonma:Histoires des Antilles
• M. Elias Rensult M. Roux De Rochelle:Villes Anseatiques
• M. Ferdinand Hoeger:Chaldee Assyrie Medie Babylonie
• M. Neel Desverges:Arabie
• S. Munk:Palestine Description Geographique historique et areheologique
• Jean Yanosky ve M. Jules David:Syrie Ancienne et Moderne
• M. Dubeux :Tatarie, Beloutchistan
• M. V. Valmont, M. Xavier Raymond:Boutan et Nepal
• Ernest Lqvi see ve Alfred Rambaud:Histoire Generale du IV e Siecle a nos jours (12 cilt)
• Jean Jaures:Histoire Socialiste de la Revolution Française
• Hilaire de Barenton:Le Mystere des pyramides

Atatürk'ün Dil Devrimi Sırasında Çalıştığı Kitaplardan Bazıları

• H. F. Kuergic:Psychologie de Quelgues Elements des Langues Turques (1)
• Vilhelm Thomson:Inscription de l'OrkhonM.
• Guizotictionnaire Universel des SynonymesM.
• Brasseur de Bourburg:La Langue Maya
• Hilaire de Barenton:L'Origine des langues des Religions et des Peuples

- Okuma Sayısı: Bu yazı 25999 defa okunmuştur.