Halkçılık İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir


Halkçılık İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir: Halk yönetimi ve demokrasi, Herkesin eşit haklara sahip olması, bir kimseye veya zümreye imtiyazlar tanınmaması, Sınıf mücadelesinin bulunmaması ve toplumun dayanışma ruhu içinde bulunması gibi kurallara dayanmaktadır. Halkçılık ilkesinin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Halkçılık ilkesi bu yönleri ile düşünüldüğünde hem cumhuriyetçilik hem de milliyetçilik ilkelerinin doğal birer sonucu olarak ortaya çıktığı kabul edilebilir.
Halkçılık, kanunlar karşısında eşitliği gerektirir ve her türlü imtiyazı reddeder.
Atatürk’ün halkçılık ilkesi, toplumda mali yönden sıkıntı çeken kesimlerin refah düzeyini artırmayı hedefler.
Halkçılık ilkesine göre toplumun gelişimi, meslek ve çalışma gruplarının arasındaki iş bölümü ve dayanışmaya bağlıdır.
Atatürkçülükte halkçı anlayış, toplumun her ferdinin mutluluğunu gözetir. Bu yönüyle düşünüldüğünde halkçılık ilkesi “sosyal devlet” anlayışı ile yakından alakalıdır.
Halkçılık ilkesi, sosyal adalete, sosyal güvenliğe, adil gelir dağılımına önem verir.
Halkçılık ilkesinin gerçekleşmesi ile demokrasinin tam olarak sağlanmasına ortam hazırlanmış olur.
Halkçılık, halkın kendi kendini yönetmesini öngörür. Bu nedenle millî egemenlik ile yakından ilişkilidir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 22102 defa okunmuştur.