Laiklik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri - Nedir


Laiklik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri - Nedir: Laiklik, din ve devlet işlerinin bir birinden ayrılığı; devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi açısından tarafsız kalması manalarına gelmektedir. Laiklik ilkesinin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Laiklik ilkesi, dünya işlerinde bilimsel yöntemlerin ve teknolojik yapının etkin bir şekilde kullanılmasını öngörür.
Laiklik, herkesin dinî vazifelerini özgürce yerine getirebilmesini ve devletin tüm inançlara aynı mesafede durmasını sağlar. Yani laik devletin resmî bir dini yoktur.
Laik devlet hiçbir dine üstünlük tanımamayı amaçlar. Laik devletin bu özelliği, toplumsal barışın oluşmasına büyük katkı sağlar.
Laiklik ilkesi, teokratik yöntemlerle taban tabana zıttır.
Laik devlet yapısı, hukuk birliğinin oluşmasında etkili olmuştur. Laiklik, aklın ve bilimin her alanda rehber edinilmesini öngörür.
Laiklik, dinin devlet yönetiminde ve toplum üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasını engeller.
Akılcılık ve bilimsellik, laiklik ilkesinin bütünleyicisidir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 20111 defa okunmuştur.