Büyük Taarruz - Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Sonuçları


Büyük Taarruz - Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Sonuçları: Ülke içindeki millî birlik, bütünlük ve güven sağlanmış. Batı Anadolu Yunan işgalinden tamamen kurtarılmış. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının imzalanmasını sağlayacak zemin hazırlanmış ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu ve sürekliliğini sağlanmıştır.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 167, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 36605 defa okunmuştur.