İkinci İnönü Muharebesi (Savaşı) - 23 Mart- 1 Nisan 1921


İkinci İnönü Muharebesi (Savaşı) - 23 Mart- 1 Nisan 1921: 24 Martta Bilecik’i, 25 Martta Pazarcık’ı işgal ettiler ve İnönü’ye kadar geldiler. Stratejik bir konuma sahip olan Metris Tepe’yi ele geçirdiler. Ankara’dan gönderilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu ile güçlenen Türk kuvvetleri saldırıya geçerek Yunan saldırısını durdurdu ve geri çekilmek zorunda bıraktı. 27 Marttan 1 Nisana kadar süren şiddetli savaşlar İsmet Beyin çabaları sonucunda başarıyla sonuçlandı.

1 Nisan 1921’de Yunan ordusu Bursa yönünde çekilmeye başladı. Böylece Yunanlılar İnönü’de ikinci kez yenildiler. İsmet Paşa, 1 Nisanda Metris Tepeden Ankara’ya telgrafla Yunan ordusunun yenilgisini bildirdi. Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya aynı gün gönderdiği kutlama telgrafında, “ Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü alın yazısını da yendiniz” demiştir

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 146, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 18621 defa okunmuştur.