Büyük Taarruz Hazırlıkları - Büyük Taarruz İçin Yapılan Hazırlıklar


Büyük Taarruz Hazırlıkları - Büyük Taarruz İçin Yapılan Hazırlıklar: Sakarya yenilgisinden sonra, savunma durumunu geçen Yunan ordusu geri çekilerek Eskişehir – Afyon çizgisinde güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Amaçları yapılacak olan uzun bir savunma savaşına hazırlanmaktı. Buna karşılık Türk milletinin kararı ise, düşmanı kesinlikle yurttan atmaktı. Bunun içinde ordunun güçlendirilmesi ve taarruz edebilecek duruma getirilmesi gerekiyordu. Başkomutan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, düşmana kesin darbeyi indirmek için hazırlıklara başladılar. Doğu ve Güney Cephesi’ndeki birlikler batıya kaydırıldı. Bu arada Mustafa Kemal’in Başkomutanlık süresinin uzatılması mecliste görüşülmüş ve Mustafa Kemal’e karşı olanların çalışmaları sonucunda Başkomutanlık Kanunu’nun süresi uzatılmamıştır.

Ancak Mustafa Kemal mecliste durumun önemini ve ciddiyetini belirten bir konuşma yaparak Başkomutanlığı bırakmadığını ve bırakmayacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra yapılan oylama sonucunda Başkomutanlık süresi üç ay daha uzatıldı. Üç ay sonrada Başkomutanlık süresiz olarak Mustafa Kemal Paşaya verildi (20 Temmuz 1922). Mustafa Kemal taarruz hazırlıklarını hızlı ve gizlilik içerisinde sürdürmeye devam etti. Seferberlik ilan e

dilerek ordunun er ihtiyacı tamamlandı. İstanbul’daki silah depolarından silahlar kaçırılarak Anadolu’ya taşındı. Sıkıntısı çekilen bazı silahlar Ruslardan, Fransızlardan ve İtalyanlardan satın alındı.

Türk ordusuna taarruz eğitimi verilmeye başlandı. Ordu içinde emir-komuta zincirin sağlandı. Ordu, hemen hemen bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Nihayet 1922 yılı Haziran ayının ortalarına doğru Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruz kararı aldı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’ya, Millî Savunma Bakanı Kazım Özalp ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’ya taarruz için gerekli tedbirlerin alınmasını emretti. 6 Ağustos 1922 tarihinde, orduya taarruz için hazırlanması emri gizli olarak verildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 17 Ağustosta gizlice Ankara’dan ayrılarak, Batı Cephesi karargâhının bulunduğu Akşehir’e geldi (20 Ağustos 1922). Burada komutanlarla kısa bir toplantı yaptı. Toplantıda 26 Ağustos taarruz günü olarak kararlaştırıldı.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 165, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 38714 defa okunmuştur.


Bade diyor ki:

İyi