İkinci Balkan Savaşı (1913)


İkinci Balkan Savaşı (1913): I.Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Barış Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarından en büyük payı Bulgaristan elde etmişti. Bu sonuçtan diğer Balkan devletleri memnun olmadı. Özellikle Makedonya’nın bölüşülmesi, çatışmaların ağırlık merkezini oluşturuyordu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nden ele geçirilen toprakların bölüşülmesi, antlaşmadan sonra da Balkan devletleri arasında anlaşmazlık konusu olmuştur. Sırbistan, savaşta Makedonya’da işgal etmiş olduğu yerlerin bir kısmını, yapılan antlaşmaya göre Bulgaristan’a vermişti. Gerçekte ise bölgeden daha fazla pay istiyordu. Buna karşılık Bulgaristan, Makedonya’nın bir kısmının Sırbistan’ın elinde kalmasından memnun değildi. Ayrıca Edirne kuşatması sırasında, yardıma gelen Sırpların işgal etmiş oldukları yerlerden çekilmemesine kızıyordu.

Yunanistan ise, Makedonya’nın daha büyük bir parçasının sınırları içerisine katılması çabası içindeydi. Ayrıca, Bulgaristan’ın kendisinin yayılma hedefleri içerisinde bulunan yerleri alarak Ege Denizi’ne çıkmasını hoş karşılamıyordu. Romanya da bölgede dengenin bozulduğunu iddia ederek öteden beri Bulgaristan ile aralarında anlaşmazlı

k konusu olan Dobruca’yı istiyordu. Sonuç olarak bu üç devlet Bulgaristan’ın büyümesini endişe ile karşılamışlardı. Bunun sonucu olarak, Bulgaristan’ın daha fazla büyümesini istemeyen Yunanistan ile Sırbistan 1913 yılı haziranında aralarında bir anlaşma yaparak Sırp-Yunan ittifakını oluşturdular. Bulgaristan, iki komşu devletin kendisine karşı birleşmesi üzerine bunların hazırlanmasına fırsat vermemek ve Makedonya’yı ele geçirmek üzere 29 Haziran 1913’de Yunanistan ile Sırbistan’a saldırdı.

Bulgar ordularının kısa zamanda yenilmesi üzerine bu durumdan yararlanmak isteyen Romanya kendisi için tehlikeli şekilde büyümüş olan Bulgaristan’dan pay almak için 10 Temmuz 1913’de savaş ilan etti. Osmanlı Devleti, Balkan devletleri arasında başlayan bu çatışma üzerine harekete geçerek 25 Temmuz 1913’te Bulgarların elinde bulunan Kırklareli ve Edirne’yi geri aldı. Bulgaristan, bu gelişmeler ve yenilgiler karşısında Osmanlı Devleti ile diğer Balkan devletlerine başvurarak barış istedi. Bunun üzerine savaşı sonuçlandıran antlaşmalar yapılmıştır.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 12, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 19952 defa okunmuştur.