Sakarya Meydan Muharebesi’nin Sonuçları


Sakarya Meydan Muharebesi’nin Sonuçları: Milletin ve ordunun morali yükseldi. Yurtta büyük bir sevinç ortamı oluştu. Zafer, yurdun her köşesinde coşkulu bir bayram sevinci içinde kutlandı. Milletin orduya ve Mustafa Kemal’e olan güveni sarsılmayacak şekilde yerleşti. TBMM’nin Ankara’dan Kayseri’ye taşınılması çalışmalarından vazgeçildi. Türklerin 1683 II. Viyana Kuşatması’ndan beri devam eden geri çekilişi Sakarya Zaferi ile sona ermiştir. Bu savaştan sonra Yunan ordusu savunmaya Türk ordusu ise taarruza geçmiştir. Sakarya Savaşı Kurtuluş Savaşı’ndaki son savunma savaşıdır. Bu zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM tarafından 19 Eylül 1921’de en büyük askeri rütbe olan “Mareşal” rütbesi ve “Gazilik” unvanı verilmiştir.

Sakarya Zaferi ülke içinde bu gelişmeler neden olurken dış politikada Türkiye lehine önemli siyasi sonuçları oldu. Batılı ülkelerin Yunan ordusuna duydukları güven sarsıldı. İngiltere Yunanistan’a para ve ekonomik yardım yapmayacağını bildirdi. Fransa, 20 Ekim 1921’de Türkiye ile Ankara Antlaşması’nı imzaladı. Böylece İtilaf Devletleri bloğu parçalandı. Sovyetler Birliği’nin teşvikiyle Kafkas Devletleri (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) 13 Ekim 1921’de Türkiye ile Kars Antl

aşması’nı imzaladılar. Daha sonra 2 Ocak 1922’de Ukrayna ile bir dostluk antlaşması imzalanarak Türk-Sovyet dostluğu güçlendirilmiş oldu. İngiltere ile Türkiye arasında 22 Ekim 1921’de İstanbul’da esirlerin değiş tokuşu antlaşması imzalandı. Malta sürgünleri serbest bırakıldı. Mustafa Kemal’in Başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Meydan Muharebesi’dir.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 159, 2007

- Sakarya Meydan Muharebesi ( 23 Ağustos- 13 Eylül 1921)
- Sakarya Meydan Muharebesi’nin Sonuçları
- Sakarya Savaşı’ndan Sonraki – Yaşanan Gelişmeler
- Atatürk'ün Sakarya Meydan Savaşı Hakkında Söylevi
- Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları


- Okuma Sayısı: Bu yazı 70124 defa okunmuştur.