Balkan Savaşlarının Sonuçları


Balkan Savaşlarının Sonuçları: Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti açısından oldukça önemli sonuçları olmuştur. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti;
- Tüm Makedonya’yı, Batı Trakya’yı, İmroz (Gökceada) ve Bozcaada dışındaki Ege Adalarını kaybetti.
- Arnavutluk Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.
- Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki varlığı Doğu Trakya ile sınırlandı.
- Osmanlı Devleti’nin, kendisinden ayrılan bu küçük devletlerle bile başa çıkamayacak kadar güçsüz olduğu ortaya çıktı.
- İttihat ve Terakki Cemiyeti, yönetimi tamamen ele geçirdi ve orduda ıslahata girişti.
- Almanya’dan subaylar getirerek Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılmasına gidildi.
- Osmanlı Devleti ile Almanya arasında yakınlaşma başladı.
- Osmanlı Devleti Balkanlar’daki hâkimiyetini kaybetti.
- Balkanlar’daki Türkler azınlık durumuna düştü ve Balkan Türkleri sorunu ortaya çıktı.
- Ege Denizi’ndeki Osmanlı üstünlüğü sona erdi ve Ege Adaları sorununun ortaya çıkmasına neden oldu.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 15, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 46979 defa okunmuştur.