Batı Cephesi Muharebeleri – Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi


Batı Cephesi Muharebeleri – Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi: Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerindeki çarpışmaların yanında asıl ve uzun savaşlar İtilaf Devletleri’nin ve özellikle de İngiltere’nin desteklediği Yunanlılara karşı Batı Cephesi’nde yapılmıştır. İzmir’i işgal eden Yunanlıların hedefinde Batı Anadolu’nun tamamını ele geçirmek vardı. Yunan işgalini önlemek için Batı Anadolu’da cepheler oluşturuldu. Daha sonra birleşen bu cepheler, Batı Cephesi adını aldı. Bu cephedeki savaşlar Yunanlıların İzmir’i işgali ile başlamıştır. Millî Mücadele’nin kaderi Batı Cephesi’nde yapılan savaşlarla belirlenmiştir. TBMM’nin kurduğu düzenli ordular sadece Batı Cephesi’nde savaşmıştır.

Yunanistan Saldırısının Amacı

İngiltere ile birlikte hareket ederek, Sevr Antlaşması’nı zorla Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ettirmek, Batı Anadolu’da kalıcı olmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırarak milli direnişi yok etmekti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu savaşlardaki amacı ise, işgal güçlerini yurttan çıkarmak ve millî bağımsızlığı Misakımillî doğrultusunda gerçekleştirmekti. Batı Cephesi’nin önemli muharebeleri I. ve II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz’dur.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 141, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 41003 defa okunmuştur.