Kafkasya Cephesi – Kafkasya Cephesi’ndeki Gelişmeler


Kafkasya Cephesi – Kafkasya Cephesi’ndeki Gelişmeler: Osmanlı orduları bu cephede Ruslara karşı savaştılar. Enver Paşa komutasında gerçekleştirilen bu taarruz şu amaçlarla yapılmıştır; İngiltere’nin Hindistan ile bağlantısını kesmek, Orta Asya’daki soydaşlarımızla bağlantı sağlamak, Kafkaslardaki, İran ve Irak’taki petrol kaynaklarını Ruslara karşı korumak.

20 Aralık 1914’te başlayan 19 Ocak 1915’e kadar süren Sarıkamış Harekâtı ağır kış şartları dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türk ordusu doksan bin kayıp vermiştir. Üstünlük sağlayan Ruslar ilerleyerek Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan’ı ele geçirdiler. Bu bölgede yaşayan Ermeniler de Ruslarla birlikte hareket ederek işgal ettikleri yerlerde katliam yaptılar. Çanakkale Savaşı’ndan sonra XVI. Ordu Komutanlığına atanan Mustafa Kemal Muş ve Bitlis’i Ruslardan kurtardı. 1917 yılında Rusya’da Bolşevik İhtilali sonucunda rejim değişikliği yaşayan Rusya İttifak Devletleri’nden barış istedi. 3 Mart 1918’de yapılan Brest-Litowsk Antlaşması ile Rusya işgal ettiği topraklardan geri çekildi. Böylece Kafkas Cephesi kapanmış oldu. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti 1878 Berlin Antlaşması ile Ruslara kaptırdığı Kars, Ardahan ve Batum’u geri aldı.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 19, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 33687 defa okunmuştur.