Güney Cephesindeki Çarpışmalar - Mücadeleler


Güney Cephesindeki Çarpışmalar - Mücadeleler: Güney Anadolu’daki cepheler, İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı tek taraşı ve haksız yorumlaması sonucu bu bölgedeki topraklarımızı işgal etmeleri üzerine açılmıştır. İngilizler, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine göre ve İtilaf Devletleri ile aralarındaki gizli paylaşım antlaşmalarına dayanarak Urfa, Antep, Adana ve Maraş’ı işgal ettiler. İngilizler, 15 Eylül 1919’da Fransızlarla, Osmanlı topraklarını paylaşmak için yeni bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmaya göre İngilizler, Filistin ve Irak’a; Fransızlar ise Suriye ve Lübnan’a himayeci devletler olarak girecekler; Urfa, Antep, Maraş ve Adana Fransızlara verilecekti.

İngilizlerin boşalttıkları bölgeye giren Fransızlar, işgal ettikleri yerlerde, Ermenilerle işbirliği yaparak onları Türklere karşı silahlandırdı. Ermenilerden intikam alayları oluşturdular. Ermeniler, Fransızlarla birlikte bölge halkına karşı katliamlar başlattılar. Bunun üzerine Güney Anadolu’daki bölge halkı saldırılara karşı teşkilatlanarak Kuvva-yı Milliye birlikleri kurdular. Böylece Millî Kuvvetlerin Fransız ve Ermeni işgaline karşı koymak için bölgede meydana getirdiği bu cepheye Güney Cephesi adı verildi. Sivas

Kongresi’nde alınan karar gereğince bölgedeki Milli Kuvvetlere her türlü yardım yapılmıştır. Bölgedeki Milli Mücadele’yi Kuvva-yı Milliye birlikleri yürütmüştür.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar

Güney Cephesinde Maraş ve Urfa'nın Kurtarılması ve Antep Savunması
Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi - Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi
Güney Cephesindeki Çarpışmalar - Mücadeleler

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 134, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 14913 defa okunmuştur.