Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler


Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler: Osmanlı Devleti’nin savaşa katılmasıyla cephe sayısı artmış ve savaş alanı genişlemiştir. Birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti’nin harekât planının temelini İttifak Devletleri’nin Avrupa’daki yükünü hafifletmek oluşturuyordu. Bunun için Türkler, Doğuda Kafkasya Cephesi’nde, Güneyde Hicaz, Yemen, Mısır, Irak, Suriye, Filistin cephelerinde, Batıda Galiçya, Romanya, Makedonya cephelerinde ayrıca Çanakale Cephesi’nde olmak üzere dört cephede birden savaşmak zorunda kalmıştır. Bu cephelerden Kafkas ve Kanal cepheleri taarruz cephelerini oluştururken; Çanakkale, Hicaz, Yemen, Irak, Suriye ve Filistin cepheleri savunma cepheleridir. Galiçya, Romanya ve Mekadonya cepheleri ise yardımcı cepheleri oluşturmuştur.

Kendi toprakları üzerindeki cepheler

Taarruz Cepheleri

- Kafkas
- Kanal

Savunma Cepheleri

- Çanakkale
- Irak
- Suriye -Filistin
- Hicaz - Yemen

Müttefiklerine yardım için savaştığı cepheler

- Romanya
- Makedonya
- Galiçya

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı A

ık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 18, 2007

- 1. Dünya Savaşında Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler Nelerdir
- Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaş’ına Katılması
- Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler

- Okuma Sayısı: Bu yazı 34102 defa okunmuştur.