Birinci Balkan Savaşı’nın Sonuçları


Birinci Balkan Savaşı’nın Sonuçları: Birinci Balkan Savaşı’nın gerek Düvel-i Sitte adı verilen büyük devletler gerekse de Osmanlı Devleti açısından önemli sonuçları olmuştur. Bu sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz. Birinci Balkan Savaşı’nın sonunda: Bulgaristan, Ege Denizi’ne ulaşmış ve I.Balkan Savaşı’ndan en kârlı çıkan Balkan devleti olmuştur. Ancak bu durum diğer Balkan devletlerini ve Rusya’yı tedirgin ettiği için II. Balkan Savaşı’nın nedenlerinden biri olmuştur. Yunanistan Selanik’i alarak kuzeye doğru genişliyor ve Ege Denizi’ne yerleşmek için büyük bir olanağa sahip oluyordu. Sırbistan ise sınırlarını genişletmiş oluyordu.
- Osmanlı Devleti Balkanlar’dan tamamen çekilmiştir.
- Ege Denizi’ndeki Osmanlı hâkimiyeti dolaylı olarak sona ermiştir.
- Arnavutluk, savaş yapmadan bağımsız olmuştur.
- Osmanlı Devleti’nin batı sınırındaki tek komşusu Bulgaristan olmuştur.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 12, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 17792 defa okunmuştur.