Atatürk Devrimleri Kısaca - Özet Olarak - Özet Halinde


Atatürk Devrimleri Kısaca - Özet Olarak - Özet Halinde: Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyük çaplı bir kalkınma hamlesi ve modern dünya düzeni içerisinde varlığını otaya koyduğu köklü reform hareketleridir. Atatürk devrimleri Türk tarihi açısından da büyük bir öne sahiptir zira: Atatürk devrimleri sayesinde ülkemizin çok önemli kazanımları olmuştur. Ulusumuz yapılan bu devrimler sayesinde dünya toplumları içerisinde çağdaş ve modern bir çizgiye kavuşmuştur. Böylece, Türk Milleti için, güzel ve aydınlık günlere doğru yeni bir adım atılmıştır. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlere sıkı sıkıya sarılmak üstlenilmesi gereken önemli bir vatan görevidir. Bu Devrimleri temel olarak beş başlık altında aşağıdaki gibi toplayabiliriz:

Siyasal Alanda Yapılan Devrimler

- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
- Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Toplumsal Alanda Yapılan Devrimler

- Kılık – Kıyafet İnkılabı
- Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
- Dini Kıyafetlerle dolaşılmasının yasaklanmadı (3 Aralık 1934)
- Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

(30 Kasım 1925)
- Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik
- Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21 Haziran 1934)
- Kadınlara Seçme ve Seçilma Hakkının Verilmesi ( 5 Aralık 1934)

Hukuksal Alanda Yapılan Devrimler

- Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
- Türk Medeni Kanunu Kabulü( 17 Şubat 1926)

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler

- Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
- Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
- Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
- Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

Ekonomi Alanında Yapılan Devrimler

- İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat – 4 Mart 1923)
- Kapitülasyonların Kaldırılması (24 Temmuz 1923)
- İş Bankası’nın Kurulması (1924)
- Aşar Vergisi’nin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
- Kabotaj Kanunu’nun Çıkarılması (1 Temmuz 1926)
- Teşvik-i Sanayi Kanunu (1926)
- Tarım-Kredi Kooperatiflerinin Kurulması (1928)
- Toprak Reformu (1929)
- Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planı (1933 – 1938)

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 50388 defa okunmuştur.