Devrim ve İnkılap Arasındaki Fark


Devrim ve İnkılap Arasındaki Fark: İnkılap ve devrim kelimeleri, tamamen aynı anlamda kullanılmaktadır. Ortak özellikleri içerisinde barındırsa da, inkılap ve devrim özünde farklı kavramlardır.İnkılap, önceden var olan bir sistem içerisinde meydana gelen ve iyi yönde olan değişimleri simgeler. Devrim ise, önceden var olan sistemi bütünüyle kaldırıp yeni bir sistemi getirmeyi anlatır. Bu anlamda, devrim inkılap kavramını içerisinde barındırmaktadır. Devrim sonrasında, devrimin devamlılığını sağlamak adına inkılaplar yapılır. Ancak sadece inkılaplar ile bir devrimin meydana geldiğini söylemek her zaman doğru olmayacaktır.

Atatürk'ün milli mücadele zaferi ile birlikte Türkiye'nin yönetim şeklini değiştirmesi bir devrimdir. Bu devrim sonrasında, çağdaş uygarlık seviyesini yakalama amacı ile getirdiği yenilikler ise inkılaplar olarak geçer. Kılık kıyafet alanında, eğitim alanında, toplumsal yaşamda ve diğer tüm konularda getirdiği yenilikler devrimin devamlılığını sağlayacak temel parçalardır. Devrim kavramı, inkılap kavramına göre daha kapsamlı bir konudur.

Devrim ve inkılap, tüm farklar ve ortaklıkları ile birlikte ele alınmalı ve asla birbirinden ayrı şekilde düşünülmemelidir.


Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

- Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı
- Atatürk’e Göre İnkılap - Atatürk'ün İnkılap Anlayışı
- Devrim ve İnkılap Arasındaki Fark

- Okuma Sayısı: Bu yazı 18921 defa okunmuştur.


bahri çengel diyor ki:

Esasen Atatürk İnkılapları diye anılan sözcük grubu daha önceden Atatürk devrimleri olarak anılmaktaydı daha sonradan yapılan bir takım değişikliklerle Atatürk devrimleri sözcük grubunun yerine Atatürk inkılapları sözcük grubu kullanılmaya başlanmıştır. Atatürk devrimleri Türkler'in tarih boyunca yapmış olduğu en köklü en büyük en reformist devrimlerin başında gelmektedir. Bu nedenle Atatürk devrimleri sözcük grubunun yerini Atatürk İnkılapları sözcük grubunun dolduruyor olabileceğini düşünmek doğru olmayacaktır. Çünkü Atatürk’ün topyekûn başlattığı bu değişim, dönüşüm ve yenilenme hareketi; daha önceki köhneleşmiş, eskimiş ve bu gibi nedenlerle çağımız değerleri ve modern dünya anlayışı içindeki yeri kalmamış kurum kuruluş ve müesseseleri ortadan kaldırmayı ya da tamamen revize etmeyi amaç kılan bir devrim hareketi olmuştur. Adeta eski geçerliliğini yitirmiş düzeni devirip yerine yenisini inşa etmenin adıdır Atatürk devrimleri Atatürk'ün yapmış olduğu bu köklü değişiklikler bir inkılap hareketi olmaktan çok toplu bir değişimi ifade ettiği için baştan aşağı bir Devrim hareketi olarak kabul edilmelidir. İşte bu nedenlerle Atatürk İnkılapları sözcük gurubundan önce Öz Türkçe olan Atatürk devrimleri sözcük gurubu kullanılmaktaydı. kendi görüşlerimi paylaşmaya çalıştım. yayınlarsanız sevinirim teşekkürler