Yapıldıkları Alanlara Göre Atatürk Devrimleri - Sınıflandırılması


Yapıldıkları Alanlara Göre Atatürk Devrimleri - Sınıflandırılması: Atatürkün Çeşitli Alanlarda Yaptığı İnkılaplar Ülkemizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni modern ve çağdaş bir çizgiye getirmek amacıyla birçok alanda yapmış olduğu köklü reformların hepsine birden Atatürk Devrimleri denmektedir. Türk milletinin çağdaş dünyanın gereklerine uyum sağlaması, insanlar arasındaki haksızlıkların ve adaletsizliklerin giderilmesi ve bu sayede toplumun üstün bir huzur ve refah seviyesine ulaştırılması amacıyla hayata geçirilmiş olan Atatürk Devrimlerini beş temel başlık altında toplayabiliriz. Bunlar:

1. Siyasal Alanda Yapılan Devrimler

- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
- Türkiye'nin Yeniden İdari Teşkilatlanması (1921, 1924, 1930)
- Ankara'nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)
- Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
- Çok Partili Rejim Denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1930)

2. Toplumsal ve Sosyal Alanda Yapılan Devrimler

- Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması(1934)
- Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu, 28 Kasım 1925)
- Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
-

Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
- Miili Bayramlar ve Genel Tatiller (27 Mayıs 1935)
- Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik (26 Aralık 1925 - 26 Mart 1931)

3. Eğitim ve kültür Alanında Yapılan Devrimler

- Millet Mekteplerinin Açılması (1920)
- Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)
- Medreselerin Kapatılması (1926)
- Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
- Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
- Güzel Sanatlarda Yenilikler(1928)
- Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması (1 Nisan 1931, 12 Nisan 1931)
- Üniversite Reformu (1933)
- Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
- Köy Enstitüleri (17 Nisan 1940)

4. Ekonomi Alanında Yapılan Devrimler

- İzmir İktisat Kongresi (1923)
- Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
- Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
- Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
- Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması (1925)
- Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
- Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
- I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
- Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması (1935)
- Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
- Toprak Reformu (1929)

5. Hukuksal Alanda Yapılan Devrimler

- Mecellenin Kaldırılması (1924 - 1937)
- Medeni Kanun (1924 - 1937)
- Türk Ceza Kanunu (1926)
- Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
- Teşkilat-ı esasiye Kanunu (1921)
- Şer'iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)

Atatürk’ün hayata geçirdiği devrimler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünya milletleri arasında modern çağı yakalayan saygın bir konumda gelebilmiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Yardımcı Kitaplar ile Ders Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 21231 defa okunmuştur.