İttihat ve Terakki Nedir – Hakkında Bilgi


İttihat ve Terakki Nedir – Hakkında Bilgi: 1889’da İstanbul Askerî Tıbbiye Mektebinde İttihad-ı Osmanî adıyla II. Abdülhamit yönetimine karşı kurulmuş, daha sonra İttihat ve Terakki adını almıştır. İlk üyeleri İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sükûtî ve Mehmet Reşit’tir. II. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan İttihat ve Terakki, 31 Mart Olayı sonunda II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesinin ardından etkisini giderek artırmıştır. İttihat ve Terakki 1908, 1912 ve 1914 senelerinde yapılan üç genel seçimi de kazanmıştır. Kurucuları Türkçü fikirlerden etkilenmesine karşın, Osmanlıcılık, Türkçülük hatta İttihâd-ı İslam gibi siyasetleri devleti kurtarmak için eş zamanlı olarak uygulamaya çalışmışlardır.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girişinde etkili olan İttihat ve Terakki, savaştan sonra, Kasım 1918’de topladığı kongrede kendini feshetmiştir. Bu gelişmeden sonra bazı İttihatçılar, Teceddüt Fırkasını kurmuşlardır. İttihat ve Terakki’nin en önemli liderleri Enver, Talat ve Cemal Paşalar ise kaçtıkları yabancı ülkelerde 1921 - 1922 yıllarında öldürülmüştür. Diğer liderlerin birçoğu ise İzmir Suikastı gerekçesiyle tasfiye edilmişlerdir.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yardımcı Ders Kitabı, sayfa: 33.

- İttihat ve Terakki Nedir – Hakkında Bilgi
- İttihat ve Terakki Cemiyetinin Faaliyetleri
- İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Amaçları - Kısaca

- Okuma Sayısı: Bu yazı 14162 defa okunmuştur.