Senedi İttifak Önemi - Senedi İttifak’ın Önemi


Senedi İttifak Önemi - Senedi İttifak’ın Önemi : Osmanlı merkeziyetçiliğinin zayıflaması ve çözülmesi sonunda güç kazanan ayanlar devlet içinde devlet haline geldiler. Bunların en ünlüleri Karaosmanoğulları, Çapanoğulları, Tekeoğulları, Caniklizade ve Tepedelenli Ali Paşa’dır. Ayanlarla II. Mahmut arasında Sened-i İttifak’da Alemdar Mustafa Paşa önemli rol oynamıştır.

Maddeler Halinde Sened-i İttifak’ın Önemi

- Sened-i İttifak’ın Osmanlı tarihinde başka bir örneği yoktur. Osmanlı Devleti, ayanları tanıyarak yasallaştırmıştır.
- Padişahın yetkileri sınırlandırılmış ve padişah ilk defa kendi otoritesi yanında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir
- Bu belge Osmanlı Devleti’nin ayanlara söz geçirmeyecek kadar zayıfladığını göstermektedir.
- Ayanlığın yasallaşması modern devlet anlayışına ters düşmektedir.
- Bu senetle ayanlara yönetimi denetleme, herhangi bir eylemi önleme ve suçluları cezalandırma hakkı tanınmıştır.
-Bu yasalar bir anayasa değildir.

Kaynak: En Kapsamlı Atatürk Sitesi Atatürk İnkılapları tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 76604 defa okunmuştur.