Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’deki Gelişmelerin Özeti


Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’deki Gelişmelerin Özeti: Türkiye Soğuk Savaş döneminde Batı blokunda yer almıştı. Bu nedenle Batının demokratik değer yargılarına geçmek zorundaydı. Atatürk döneminde çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri yapılmış ancak başarılı olunamamıştı. 23 yıldır ülkeyi yöneten Cumhuriyet Halk Partisi ve onun lideri İsmet İnönü, gerek iç gelişmeler gerekse dış gelişmeler nedeniyle çok partili siyasi hayata geçişe olur vermek zorunda kalmıştır. CHP'nin 1946’daki Kurultay’ında alınan kararlarla CHP’deki iç demokratikleşme ve tarım politikasının bazı milletvekilleri tarafından eleştirilmesi ayrışmaya neden olmuştur.

Nuri Demirağ 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi (MKP) adıyla bir parti kurmuştu. Ancak toplumda taban bulamadı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü (Dörtlü Takrirciler) CHP’den koparak 1946’da Demokrat Partiyi kurdular. Bu parti 1946 seçimlerinde 46 milletvekili çıkarabildi. 1950 seçimlerinde ise 408 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. 1954 ve 1957 seçimlerinde tekrar iktidara gelen Demokrat Parti (DP)’yi 1960 Askeri Darbesi iktidardan uzaklaştırdı.

Kaynak: YGS – LYS Konu Anlatımlı Tarih Kitabı, sayfa 388

- Okuma Sayısı: Bu yazı 7914 defa okunmuştur.