Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kuruluş Nedenleri - Amacı


Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kuruluş Nedenleri - Amacı: Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimi öncülük etmesinin ana nedeni çok partili demokratik rejimi ideal sistem olarak görmesiydi. Nitekim onun bu inancını şu özlerinde açıkça görüyoruz “Büyük Millet Meclisi’nde ve millet mucavecesinde millet işlerinin serbest münakaşasını ve iyi niyet sahibi kimselerin ve fırkaların ıcraatlarını ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri aşık ve taraflar olduğum bir sistemdir " Ayrıca bu ikinci denemeye zemin hazırlayan faktörlerden biri de o yıllarda bütün dünyada baş gösteren ekonomik krizden Türkiye ekonomisinin de etkilenmesi, halkın sıkıntılarının artmış olmasıydı. Durumundan memnun olmayan halkın bir menfaat partisinin çatısı altında toplanmasıyla, bu durumda çok partili demokratik rejime geçebilmek için bir fırsat olarak yararlanılacaktır. Bu konudaki bir diğer faktör de çok partili demokratik rejimin Batı'yla sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olan Türkiye’nin başta İngiltere olmak üzere bu ülkelerde yakınlaşma politikasına uygun düşmesiydi.

Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın programında partinin Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik esaslarına bağlı oldu

u, tek dereceli seçim sisteminde ve Türk kadınlarına siyasal haklarının tanınmasından yana olduğu ifade edilmişti ekonomide ise devletçiliğe yönelen iktidar partisi cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı liberal bir politikayı benimsemişti.


Kaynak: En Kapsamlı Atatürk Sitesi Atatürk İnkılapları tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur. 

- Serbest Cumhuriyet Fıkrası Nasıl Kuruldu
- Serbest Cumhuriyet Fıkrası'nın Kapatılması – Neden Kapatıldı
- Serbest Cumhuriyet Fıkrası’nın Kuruluş Nedenleri - Amacı


- Okuma Sayısı: Bu yazı 20292 defa okunmuştur.