İstiklal Mahkemeleri ile İlgili Bilgi – Kuruluş Nedeni - Amacı


İstiklal Mahkemeleri ile İlgili Bilgi – Kuruluş Nedeni - Amacı: Büyük Millet Meclisinin en önemli icraatlerından birisi de İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması olmuştur. İstiklal Mahkemeleri 18 Eylül 1920’de Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nu ile savaş şartlarında bozgun, yağma ve casusluk gibi vatana ihanet niteliğinde kabul edilen suçları önleyebilmek ve acil hükümler verebilmek için kuruldu. Geniş yetkilerle donatılmış olan İstiklal Mahkemeleri’nin üyeleri meclis içinden seçiliyordu. Büyük Millet Meclisinin yargı görevini üstlenen mahkemelerin verdiği kararlar kesindi. Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun uygulanması ülkede asayişi sağlamış, böylece düşman ile mücadele daha etkili bir şekilde yapılabilmiştir.

Fakat Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması ve İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması Anadolu’daki ayaklanmaları bastırmada yeterli olmadı. Osmanlı Hükûmeti’nin fetvalarına yönelik Ankara müftüsü Rıfat Hoca (Börekçi)’dan karşı fetva alındı. Anadolu’daki camilerde okunan bu fetva halkın Millî Mücadele yanında yer almasında etkili olmuştur. Ayrıca Mustafa Kemal’in emriyle Anadolu Ajansi kuruldu.

Ayrıca Sivas’ta İrade-i Milliye Gazetesinden sonra Ankara’da da Hakimiyet-i Milliye

Gazetesi çıkarılmaya başlanmıştı. Bu gazetede Mustafa Kemal’in yazıları yayınlanıyor ve Millî Mücadele ile ilgili gelişmeler halka ulaştırılıyordu.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

- Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri
- İstiklal Mahkemeleri ile İlgili Bilgi – Kuruluş Nedeni - Amacı


- Okuma Sayısı: Bu yazı 23201 defa okunmuştur.