TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanların Sebepleri – Nedenleri


TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanların Sebepleri – Nedenleri: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele sırasında TBMM'ye karşı Anadolu’nun muftelif yerlerinde saltanat ve hilafet yanlısı kimseler, bağımsızlıklarını ilan etmek isteyen çeşitli azınlıklar ve düzenli orduya katılmak istemeyen bazı Kuvva-yı Milliye birlikleri tarafından Kurtuluş savaşını baltalamak amacıyla çeşitli yöresel isyanlar çıkarılmıştır. Tabii ki bu isyanların ve ayaklanmaların sürdürülen Milli Mücadele'ye olumsuz yönde etkisi olmuştur. Bu isyanların sebeplerini şu şekilde özetleyebiliriz:

- İstanbul hükümetinin - bilhassa saltanat ve hilafet yandaşlarını- Mustafa Kemal'i hain ilan ederek kışkırtması
- İtilaf devletlerinin kışkırtması ve bu ayaklanmaları desteklemesi
- Şeyhülislamın fetvasının Müslüman halk üzerindeki etkisi
- Halkın askerlikten ve savaştan bıkması ve yeni bir savaşa girmeye gücünün olmaması
- Kuvva-yi Milliye birliklerinin yöresel direnişlerle vatana katkı sağlarken diğer bir taraftan da halka karşı bazı olumsuz davranışlarda bulunması (halktan zorla ve zorbalıkla mal ve erzak toplaması vb...)
- Bazı nüfuzu yüksek kimselerin şahsi menfaat elde etme isteği
- Ülke içerisinde yer alan azı

nlıkların çeşitli çalışmaları ve bağımsızlık istemeleri

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
- TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Tablosu - Tablo Halinde
- TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanların Sebepleri – Nedenleri
- TBMM'ye Karşı Çıkan (Çıkarılan) İsyanların Sonuçları
- TBMM'ye Karşı Çıkarılan (Çıkan) Ayaklanmalar

- Okuma Sayısı: Bu yazı 44729 defa okunmuştur.