Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi - Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi


Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi - Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi: Güney Anadolu’daki millî cephelerin kurulması Mondros Ateşkes Anlaşması’nın İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı ve haksız olarak yorumlanarak bu bölgedeki topraklarımızı işgal etmeleri sonucunda oluştu. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra güneyde Urfa, Antep ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilirken Fransızlar da Adana ve dolaylarını işgal etmişlerdi. İngiltere ve Fransa 15 Eylül 1919’da yeni bir anlaşma yaparak Orta Doğu’yu manda yönetimi oluşturmak üzere aralarında paylaştılar.

Buna göre Irak ve Filistin İngiliz mandasına, Suriye ve Lübnan Fransız mandasına bırakıldı. Bu anlaşma sonucunda İngiltere Maraş, Urfa ve Antep’i Fransa’ya devretti. Fransızlar devraldıkları bölgeleri ellerinde tutmak için Türklere karşı baskı ve zulümlerini artırdılar. Fransızlar aynı zamanda Mısır ve Suriye’den getirttirdikleri Ermenileri teşkilatlandırıp Türkler üzerine saldırtmaya başladılar. Ermenilerin zulme varan davranışları bölge halkını harekete geçirdi. Bu haksız durum karşısında bölge halkı Adana, Urfa, Antep ve Maraş’ta Kuvva-yı Milliye birlikleri kurarak direnişe geçtiler.

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’nde temsil heyeti başkan

ı sıfatıyla Güney Cephesi’ne de komutanlar gönderdi. Kılıç Ali ve Yörük Salim Bey Maraş’ta, Yüzbaşı Ali Saip Bey Urfa’da, Topçu Kemal Bey, Piyade Yüzbaşı Osman Bey ile Yüzbaşı Ratip Bey Adana’da ve Teğmen Said Bey Antep’te önemli hizmetlerde bulundular. Güney Cephesi’nde Türk halkının oluşturduğu Kuvva-yı Milliye karşısında başarılı olamayan Fransızlar daha TBMM açılmadan 11 Şubat 1920'de Maraş’tan ve 10 Nisan 1920'de Urfa’dan kovuldular.
Sakarya Zaferi sonrasında 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması ile Antep ve Adana’daki işgallerine de son verdiler. Bu antlaşma ile Hatay dışında kalan bugünkü Suriye sınırımız çizilmiş oldu.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar

Güney Cephesinde Maraş ve Urfa'nın Kurtarılması ve Antep Savunması
Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi - Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi
Güney Cephesindeki Çarpışmalar - Mücadeleler

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 56992 defa okunmuştur.