Atatürk’ün Karşılaştığı Güçlükler


Atatürk’ün Karşılaştığı Güçlükler: Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında, Türk milleti çeşitli güçlüklere karşı karşıya bulunuyordu. Milletini bu durumdan kurtarma çabası içinde olan bu büyük insan, hayatı boyunca büyük güçlüklerle karşılaştı. Fakat bu zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda bütün imkânsızlıklara rağmen İtalyan ordusuna karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Çanakkale Cephesi’nde dünyanın en güçlü ordularına karşı vermiş olduğu mücadele tarihe altın harflerle yazılmıştır. Çanakkale’den sonra çok zor şartlar altında Doğu Anadolu’da Ruslarla mücadele etti. Muş ve Bitlis’i geri aldı. Suriye ve Filistin cephelerinde üstün İngiliz kuvvetlerine karşı çok güç şartlar altında başarılı savaşlar yaptı. Atatürk, karşılaştığı bütün güçlükleri büyük bir azim ve kararlılıkla yenmesini bilmiştir. En zor Şartlarda dahi karşılaştığı güçlüklere büyük bir direnç göstererek bütün engelleri ortadan kaldırmıştır.

Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Osmanlı Hükümetinin işgaller karşısında sessiz kalması üzerine, Milli Mücadele’yi başlatmaya karar verdi. Bu, kolay bir

iş olmayacaktı. Fakat o, milletinin yüksek meziyetlerini bildiği için, mücadeleye atılmakta hiç tereddüt etmedi. Havza ve Amasya genelgeleriyle milleti haksız işgallere karşı koymaya çağırdı. İstanbul Hükümeti ona başkente dönmesini emrederek, giriştiği mücadeleyi engellemeye çalıştı. Mustafa Kemal Paşa millet yolunda mücadeleden vazgeçmeyerek, nice kahramanlıklarla elde ettiği askeri rütbeleri terk edip milletin bir ferdi olarak mücadeleye devam etti. Hükümetin engelleme çabalarına rağmen, Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli direniş hareketlerini yönlendirdi.

İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edilince Türk milleti adına ülkeyi yönetmek üzere Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasını sağladı. Böylece, İstanbul’da işgalci güçlerin oyuncağı haline gelen hükümetlere karşı çıktı. İstanbul Hükümeti’nin emrindeki kukla bir mahkeme, kendisi için idam kararı verdi. Diğer yandan memleketin bazı yerlerinde isyanlar çıkartıldı. Emperyalist devletlerin desteklediği yunan orduları, Batı Anadolu’ya saldırdı. Üstün düşman kuvvetlerine karşı, milletine olan sarsılmaz inancıyla, Sakarya’da, Dumlupınar’da parlak zaferler kazandı.

Atatürk, Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından sonra giriştiği inkılâp hareketlerini gerçekleştirirken eski düzeni sürdürmek isteyenlerin engellemeleri ile karşılaştı. Ancak Mustafa Kemal, zaman içinde bu güçlükleri birer birer aşmayı başardı.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı, Yrd. Doç Dr. Muhammed Şahin, Dörtel Yayıncılık, Ankara, 1998.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 58001 defa okunmuştur.